רשלנות רפואית באבחון – מהי ?

החוק מגדיר רשלנות במשלח יד, לרבות במקרה של רופאים, אחיות וכל אדם אחר המעורב באופן ישיר או עקיף בטיפול בחולה, כאי נקיטה ברמת מיומנות ו/או מידת זהירות סבירות. במידה שבשל כך נגרם למטופל נזק, לרבות חלילה מקרה מוות, ניתן לתבוע פיצוי כספי בעילה של רשלנות רפואית.

הגדרת החוק רחבה. בפועל, רשלנות רפואית באבחון מתרחשת בכל אותם מקרים בהם נעשתה טעות באבחון מחלת המטופל, אשר ניתן היה להימנע ממנה, לו פעל הגורם הרפואי המעורב בצורה סבירה ובדרך המקובלת במצבים כגון זה.

עד כמה שכיחים אירועי רשלנות רפואית באבחון ? 

רשלנות רפואית באבחון מחלות ומצבים רפואיים מסכני חיים היא אחת מה"רשלנויות" הנפוצות ביותר. בחלק גדול מהמקרים, מדובר ברשלנות של נותני שירות רפואי "ראשוניים", כגון מרפאת המשפחה, חדר המיון ומוקדי רפואה דחופה למיניהם, המהווים, הרבה פעמים, את החוליה הראשונה בשרשרת הטיפול בחולה. טעות באבחנה הראשונית עלולה להשפיע על כל הליך האבחנה והטיפול בחולה בהמשך.

לפעמים הטעות באבחנה גורמת למתן טיפול שגוי המסב נזק למטופל. לפעמים גורמת הטעות באבחנה לכך שלא ניתן טיפול בזמן. כשמדובר במצבי חירום רפואיים, כמו התקף לב או אירוע מוחי, הטעות באבחנה עלולה להיות הרת אסון למטופל.

73 שניות על רשלנות רפואית באבחון מחלות ומצבי חירום רפואיים

החובה לחקור ולדרוש כדי להגיע לאבחנה הנכונה

בתי המשפט קבעו כבר לפני שנים רבות כי כדי להגיע לאבחנה הנכונה בנוגע למצבו של החולה, מוטלת על הרופאים חובה לנקוט לצורך כך בפעולות אקטיביות. אין הרופא יוצא ידי חובתו באם הוא מסתפק במידע הגלוי לעיניו. על הרופא ליטול אנמנזה מפורטת מהחולה, ובמידת הצורך להפנות החולה לביצוע בדיקות עזר- בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה כמו CT או MRI, או המשך בירור מיידי בחדר מיון או אצל רופא מומחה.

החובה לבצע "אבחנה מבדלת" כחלק מתהליך האבחנה הרפואית

גם כאשר הרופא סבור כי נתוני המטופל מכוונים למצב רפואי מסוים, עדיין אין הוא יוצא ידי חובתו והוא עדיין עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית באבחון באם שגה באבחנה, כל עוד לא נקט בדרכי אבחון מקובלות- בתוך כך ביצוע אבחנה מבדלת.

מחובתו של רופא בשלב הראשוני של תהליך אבחון המטופל לערוך "אבחנה מבדלת" (Differential Diagnosis) – להציב רשימת מחלות ומצבים רפואיים שונים העשויים להסביר מצבו של המטופל, ולשלול בזה אחר זה, מהחמורה לקלה, את המחלות העשויות להתיישב עם תלונותיו של החולה ו/או הסימנים שמופיעים אצלו, עד להגעה לאבחנה הנכונה. אי ביצוע אבחנה מבדלת עשוי להיחשב לרשלנות רפואית באבחון.

דוגמאות למצבים העשויים להוות רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית באבחון התקף לב

רשלנות רפואית באבחון התקף לב

התקף לב הוא מצב רפואי מסכן חיים המצריך טיפול מיידי לצורך מניעת נכות בלתי הפיכה או חלילה מוות. אי ביצוע בירור מיידי במקרה העלול ללמד על התקף לב, עשוי להוות רשלנות רפואית באבחון התקף לב.

רשלנות רפואית באבחון סרטן

רשלנות רפואית באבחון סרטןגילוי מוקדם של מחלת הסרטן מציל חיים. לעומת זאת, איחור באבחון של סרטן עלול לגרום לנזקים חמורים, לאובדן סיכויי החלמה וחלילה למוות בטרם עת. אי הפנייה לביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן אצל מטופלים העונים על הקריטריונים, פענוח שגוי או התעלמות מממצאים חשודים בבדיקת ממוגרפיה או סיטי, אלו ועוד שלל נסיבות, עשויים להיחשב לרשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן.

 

רשלנות רפואית באבחון אירוע מוחי

רשלנות באבחון שבץ, משרד עורכי דין רשלנות רפואית

אירוע מוחי או "שבץ מוחי", מהווה סיבה מרכזית לתחלואה קשה ומוות בטרם עת בעולם המערבי. אי זיהוי סימנים לאירוע מוחי בפתח ואי ביצוע בירור וטיפול מיידיים בחולה הלוקה בשבץ מוחי עשויים להוות רשלנות רפואית באבחון שבץ מוחי.

 

רשלנות רפואית באבחון זיהום

פיצויים בשל גילוי מאוחר של מחלת הסרטן

זיהום אצל מטופל שלא מאובחן ושלא מטופל במועד, עלול לגרום לנכות ולמוות. אי זיהוי סימני זיהום ואי הענקת טיפול מתאים במקרה של זיהום עשויים להקים עילה לתביעת רשלנות רפואית באבחון זיהום.

איחור באבחון עקב אי הפנייה לצילום CT או MRI 

למשל מקרה בו חולה מתלונן בפני הרופאים במשך שנים על כאבי גב, ומופנה שוב ושוב לפיזיותרפיה ומטופל בגין הכאבים מבלי לברר מקור הכאבים, על ידי בדיקת MRI של עמוד השדרה שמגלה בסופו של דבר גידול בגב.

איחור באבחון של דלקת בתוספתן (אפנדציטיס) שלבסוף מתפוצץ 

כאבים פתאומיים בבטן תחתונה מימין, עשויים ללמד על התפתחות דלקת של התוספתן (אפנדיציטיס). איחור באבחנה של דלקת בתוספתן עלול להביא להתפוצצות של התוספתן ולסכן חיי החולה.

פענוח שגוי של צילום (רנטגן, סיטי, MRI, ממוגרפיה, אולטרסאונד, סקירת מערכות וכו')

פענוח שגוי של בדיקת הדמיה עלול לגרום לאיחור באבחון ובטיפול ולנזקים בלתי הפיכים. למשל, מקרה בו לא מזהים בצילום סיטי גוש סרטני בריאה וסרטן הריאה מאובחן באיחור קטלני.

אי הפניה של רופא משפחה לחדר מיון או לרופא מומחה 

למשל מקרה בו חולה המתלונן בפני רופא המשפחה על כאבי חזה במנוחה לראשונה בחייו, לא מופנה בדחיפות לחדר מיון ולוקה בשל כך בהתקף לב. מקרה זה עשוי להוות רשלנות של רופא משפחה.

אי הפניה לבדיקת קולונוסקופיה לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס

אבחון מוקדם במקרה של סרטן המעי הגס מציל חיים. תלונות גסטרו, כגון דם בצואה או ירידה במשקל, כמו גם נתונים אישיים כגון גיל ורקע משפחתי, עשויים להצדיק ביצוע בדיקת קולונוסקופיה לשלול מחלות של המעי הגס והרקטום כולל חלילה סרטן. אי הפניה לבדיקת קולונוסקופיה עשוי להוות רשלנות רפואית באבחון.

אי ביצוע בדיקת פאפ שגרתית שמוביל לאיחור באבחון סרטן צוואר הרחם 

בדיקת הפאפ מגלה שינויים טרום ממאירים בצוואר הרחם. אי הפנייה לבדיקה זו למרות קיומה של הצדקה לכך, עשוי במקרה של סרטן צוואר הרחם שהתפתח להיחשב לרשלנות רפואית.

אי גילוי מומים בעובר בסקירת מערכות

רשלנות בביצוע בדיקות במהלך ההריון, בין אם בשל אי הפניה לבדיקות המתאימות ובין אם בשל התעלמות מממצאים שהתגלו בבדיקות שבוצעו, עלולה לגרום נזקים לאישה ההרה ו/או לעובר. החמצה של ממצא שניתן לגלותו בבדיקת סקירת מערכות לאישה הרה, עשויה להוות רשלנות רפואית המזכה בפיצוי במסגרת תביעת הולדה בעוולה.

איחור אבחון סרטן שד

אי הפניית חולה לביצוע ממוגרפיה ו/או אולטרה סאונד שד, התעלמות מגוש נמוש בשד או בבית השחי או החמצה והתעלמות מממצאים מחשידים שהודגמו בממוגרפיה ו/או אולטרסאונד – אלו ועוד מהווים סיבה שכיחה לתביעות רשלנות רפואית באבחון סרטן השד.

קרא/י על תביעות בטיפול עורכי הדין בנושא רשלנות רפואית באבחון מחלות ומצבים רפואיים מסכני חיים

לחצ/י לתביעות רשלנות רפואית באבחון מחלות בטיפולנו

יש לך עוד שאלות על רשלנות רפואית באבחון מחלות ? היכנס/י לדף שאלות ותשובות בנושא

לחצ/י לשאלות ותשובות בנושא רשלנות רפואית באבחון מחלות

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים
לפניה מהירה whatsapp whatsapp
דילוג לתוכן