רשלנות רפואית בניתוח

עורכי הדין גיא נסים ואביחי דר מסבירים מהי רשלנות רפואית בניתוח, עד מתי אפשר לתבוע בשל ניתוח רשלני, מי רשאי לתבוע בשל נזקים בניתוח, מהו היקף הפיצויים במקרים אלו ומתי מומלץ לפנות לייעוץ עם עורך דין בחשד לרשלנות רפואית בניתוחים.

ניתוח כושל עלול להסב למטופל נזקים חמורים ובלתי הפיכים. במידה שמטופל ניזוק בשל רשלנות רפואית בניתוח, מאפשר החוק להגיש תביעה לפיצויים כספיים בשל הנזקים שנגרמו (כולל במקרה מוות חלילה שאז התובעים הם יורשיו החוקיים של הנפטר ו/או התלויים במנוח טרם מותו).

מה היא רשלנות רפואית בניתוח ?

"רשלנות רפואית בניתוח" אינה מצב נתון אחד הניתן להגדרה דווקנית. הוראות הדין בנושא עוולת הרשלנות נוקטות באמת מידה של סבירות. בכל הקשור לניתוחים, התנהלות בלתי סבירה – סטייה מרמת הטיפול המקובלת במצבים דומים – עשויה להיחשב לרשלנות. ככל שהרשלנות גרמה נזק למנותח (לרבות אירוע פטירה), אזי ניתן לתבוע פיצויים בשל רשלנות בניתוח.

חשוב לציין שגם החלטות שהתקבלו וטיפולים שניתנו למטופל עוד טרם הניתוח וגם לאחריו, במהלך התאוששות המטופל מהניתוח ובתקופת ההחלמה, עשויים להיחשב לרשלנות בניתוח – מבחינה משפטית, הניתוח לא מתחיל כשהמנתח אוחז בסקלפל וגם לא מסתיים כשהחולה מתעורר מההרדמה – חובת הזהירות כלפי החולה מוטלת על הרופאים גם לפני הניתוח וגם לאחריו.

90 שניות על רשלנות רפואית בניתוח מאת עורך דין אביחי דר

להלן התייחסות לרשלנות בניתוח בכל אחד מהשלבים:

רשלנות רפואית עוד לפני ביצוע הניתוח

כאמור, ההחלטות שנתקבלו עוד טרם הניתוח, כמו למשל ההחלטה על הצורך בניתוח, עיתוי ביצוע הניתוח, סוג הניתוח והטכניקה הניתוחית שנבחרו, עומדות גם הן לבחינה במקרה של חשד לרשלנות בניתוח שגרמה נזק למטופל.

פעמים רבות ההחלטה על ביצוע ניתוח מתקבלת ללא כל דיון ראוי באלטרנטיבות הקיימות לניתוח, כלומר דרכי טיפול אחרות בבעיה אותה הציג המטופל, כמו למשל טיפול שמרני או מעקב. במקרים אחרים החולה מוחתם על טופס הסכמה לניתוח, מבלי שפורטו בפניו סיכוני הניתוח וסיכוייו, לעומת האלטרנטיבות הקיימות. במקרים שכאלו, יכול ותהיה למטופל עילת תביעה בשל רשלנות ואי קבלת "הסכמה מדעת" לניתוח.

רשלנות רפואית במהלך הניתוח עצמו

הכוונה לכל אותם מקרים בהם מתרשל המנתח בביצוע הניתוח עצמו וגורם לפגיעה במטופל. לפעמים ההתרשלות מתבטאת בכך שלא ננקטה טכניקה ניתוחית מתאימה לחולה, לפעמים בשל רמת מיומנות ירודה של המנתח. אלו וגם אלו עלולים להביא לפגיעה באיברים סמוכים לאזור המנותח, רקמות, כלי דם, עצבים וכדומה. לעתים, לא רק שהמנתח גורם לפגיעה רשלנית בזמן הניתוח אלא גם כושל באבחון מיידי של הפגיעה שביצע ומסכל בכך האפשרות למנוע נזק בלתי הפיך למטופל.

דימומים פנימיים שגרם המנתח במהלך הניתוח, לא כל שכן חירור (פרפורציה) של איברים שונים כגון מעי, עלולים, בהיעדר אבחנה מיידית וטיפול, להביא להתדרדרותו של החולה ולמותו, חו"ח. מקרים אלו מהווים, על פי רוב, רשלנות רפואית בניתוח ומאפשרים הגשת תביעה לפיצוי כספי.

רשלנות במעקב אחר הניתוח

לבסוף, כחלק מחובת הזהירות של המנתח כלפי המנותח, עליו לבצע מעקב רציף אחר מצבו בימים שלאחר הניתוח, על מנת לוודא שהמנותח מתייצב ושלא מופיעים סימנים כלשהם העלולים להצביע על פגיעה שהתרחשה בזמן הניתוח. לדוגמה, חום ועלייה במדדי דלקת אצל מנותח לאחר הניתוח עלולים לרמז על זיהום שמתפתח כתוצאה מפגיעה פנימית שהתרחשה בניתוח או סטריליזציה ירודה. במקרה שכזה יש לתת הדעת לאפשרויות אלו ולטפל בחולה בהתאם, על מנת למנוע התדרדרות במצבו.

אי ביצוע המעקב הנדרש אחר חולה מנותח, יכול להוות רשלנות רפואית בניתוח ולזכות המנותח בפיצוי כספי.

מהם המקרים השכיחים של רשלנות רפואית בניתוחים ?

מקרים שכיחים של רשלנות רפואית בניתוחים עשויים להיות:

 • אי הצגת אלטרנטיבות לטיפול הניתוחי (טיפול שמרני ו/או מעקב) וביצוע ניתוח מיותר
 • אי קבלת הסכמה מדעת לניתוח
 • בחירה בסוג ניתוח / טכניקה ניתוחית לא מתאימים
 • איחור בביצוע ניתוח
 • ביצוע הניתוח במיומנות ירודה ופגיעה בשל כך באיבר סמוך, עצב או כלי דם תוך כדי הניתוח
 • ניתוח כושל
 • דימום לאחר ניתוח
 • מעקב לקוי לאחר ניתוח
 • ניתוח איבר לא נכון
 • השארת גוף זר בגופו של המנותח
 • אי זיהוי זיהום לאחר הניתוח

עד מתי אפשר לתבוע על רשלנות רפואית בניתוח ?

ככל שמדובר בניתוח של קטין, ניתן לתבוע על נזקים מהניתוח בתוך 7 שנים מהגיעו של הקטין לגיל 18 (עד גיל 25). יחד עם זאת, ככל שמדובר בתביעה במקרה פטירה חלילה של קטין בניתוח, זכות התביעה היא של העיזבון ו/או התלויים ומתיישנת בתוך 7 שנים מיום הניתוח שגרם לפטירה.

אצל בגירים, הכלל הוא שניתן לתבוע בשל רשלנות בניתוח עד 7 שנים מיום הניתוח (למעט במקרים חריגים במיוחד שלא מומלץ "לבנות" עליהם).

מהן ההוצאות לתובע בתביעת פיצויים בשל רשלנות בניתוח ?

הוצאות המשפט במקרה של תביעת רשלנות רפואית בניתוח, מסתכמות רובן ככולן בעלות חוות דעת רפואית שיש לצרף לתביעה. לפעמים צריך לתמוך התביעה ביותר מחוות דעת אחת. מלבד זה, שכר הטרחה של עורך הדין הוא באחוזים מהפיצוי, רק במידה שמתקבל פיצוי. במקרים של חוסר יכולת כלכלית לממן הוצאות המשפט, ניתן, בתנאים מסוימים, לקבל הלוואה על תנאי, שתוחזר רק במידה שהתובע יקבל פיצוי בתביעה.

במידה שחווית ניתוח כושל אשר גרם לך נזק, פנה/י אלינו ואנו נוכל לבחון עבורך המקרה ללא התחייבות ולהעריך אפשרות לתביעת רשלנות רפואית בניתוח. כמו כן, במידע שהנך זקוק/ה למידע נוסף, ניתן לעיין במאמרים מפורטים המוצגים בהמשך.

לחצ/י לתביעות רשלנות רפואית בניתוח בטיפולנו לחצ/י לשאלות ותשובות בנושא רשלנות בניתוחים

יצירת קשר

לפניה מהירה