בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי בית חולים יפצה תובע שיוצג ע"י משרדנו בסכום של 340,000 ש"ח, בשל נזק לאחר צנתור לב שעבר. בתביעה נטען שבמהלך צנתור לב שבוצע לתובע בבית החולים, החליט המצנתר על דעת עצמו לצנתר גם את עורק הכליה של המטופל, על אף שלא הייתה כל אינדיקציה לכך. כתוצאה מכך, נגרם לתובע נזק. התביעה הוגשה בשל רשלנות רפואית בצנתור לב, ובתוך כך התבססה בחלקה על הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של המטופל לצנתור עורקי הכליה. המטופל נכנס לצנתור לב מתוך ידיעה כי הולכים לצנתר את עורקי הלב שלו, אך בפועל החליט המנתח על דעת עצמו ומבלי לקבל הסכמתו של המטופל לצנתר לו גם את עורקי הכליה. בכך הפר המצנתר את חובתו לקבל הסכמה מדעת לטיפול שביצע.

יצירת קשר

לפניה מהירה
דילוג לתוכן