זכות העיזבון לפיצויים במקרה של מוות מרשלנות רפואית

רשלנות רפואית יכולה לגרום חלילה למוות בטרם עת, קיצור בשנות החיים. הרשלנות יכולה לגרום למוות מיידי או לבוא לידי ביטוי בפגיעה בבריאות החולה וקיצור בתוחלת החיים שהייתה צפויה לו, אילולא הרשלנות.

במקרה שאדם נפטר בשל הרשלנות, יכול עיזבונו, על פי רוב יורשיו החוקיים, לתבוע פיצוי כספי בשמו בשל מותו. בתביעת העיזבון, כל זכות או טענה שהייתה למנוח כלפי מי שפגע בו ברשלנות, עומדת בידי העיזבון. גם הפיצויים שישולמו לעיזבון, ישולמו בהתאם לנתוניו האישיים של המנוח.

את קטגוריות הפיצוי הנפסק לעזבון ניתן לחלק באופן גס לשניים: פיצוי בגין נזק ממון ופיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון.

פיצוי בשל נזק ממוני

הנזק הממוני שנגרם למנוח מהווה, בדרך כלל, חלק עיקרי מהפיצוי בתביעה.

אובדן ההכנסות של הנפטר הוא חלק מה"נזק הממוני" שהעיזבון זכאי לפיצוי בגינו. המדובר באובדן ההכנסות הפוטנציאליות של המנוח, בגין אותן שנים בהן לא יחיה ולכן לא ירוויח שכר. תקופה זו נקראת בלשון המשפטנים "השנים האבודות".

החישוב של אובדן ההכנסה ב"שנים האבודות" נעשה בשיטה קבועה (שיטת הידות). גילו של המנוח ביום הפטירה, הסטאטוס המשפחתי שלו, גודל משפחתו, עיסוקו ושכרו ערב האירוע – אלו ועוד גורמים נוספים, משפיעים ישירות על גובה הפיצוי ברכיב זה.

מלבד אובדן הכנסה, זכאי העיזבון לפיצוי בשל אובדן קצבאות כסף או שוות כסף, כמו גם זכויות סוציאליות ופנסיה שהיו למנוח. גם הוצאות עבור עזרה וסיעוד, הוצאות רפואיות, ניידות, ימי מחלה ועוד, עשויות להיכלל בחשבון, אם נגרמו למנוח בשל אירוע הרשלנות.

העיזבון זכאי גם לפיצוי בשל הוצאות לוויה וקבורה.

2,400,000 ש"ח פיצוי בשל איחור באבחון סרטן צוואר הרחם >

הפיצוי בשל הנזק הלא ממוני

מלבד הנזק הממוני, זכאי העיזבון לפיצוי גם בשל הנזק הלא ממוני שנגרם לנפטר ממקרה הרשלנות. הנזק הלא ממוני כולל פיצוי עבור כאב וסבל, צער ועגמת נפש, שהיו מנת חלקו של הנפגע, ופיצוי בשל הקיצור בשנות חייו של הנפגע (קיצור תוחלת חיים).

הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני מושפע מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואינו נתון לחישוב אריתמטי.

גובה הפיצויים בראש נזק זה במקרה תביעה של מוות מרשלנות רפואית, יכול לנוע בטווח של מאות אלפים ובמקרים חריגים להגיע גם למעל מיליון ש"ח.

בפיצוי עבור הכאב והסבל שחווה המנוח, נלקחים בחשבון, בין היתר, גורמים כמו משך הזמן שסבל המנוח טרם מותו וחומרת הרשלנות שהביאה למותו.

בפיצוי עבור קיצור תוחלת חיי המנוח יובאו בחשבון, בין היתר, גיל המנוח טרם מותו וחומרת הרשלנות, כמו גם מצב בריאותו של המנוח קודם מותו וללא קשר לרשלנות (תוחלת חייו הצפויה לולא ההתרשלות).

בחלק מהמקרים ייפסק בתביעה פיצוי גלובלי עבור הנזק הלא ממוני, המגלם בתוכו גם פיצוי בשל הקיצור בתוחלת החיים וגם פיצוי עבור הכאב והסבל.

900,000 ש"ח פיצויים בשל טעות באבחון >

מעוניין לברר זכות תביעה בשל מוות מרשלנות רפואית ? איך בוחרים עורכי דין לרשלנות רפואית ?

טיפים איך לבחור עו"ד לרשלנות רפואית

מידע נוסף :

יצירת קשר

לפניה מהירה