מרכיב הפיצוי של כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים בתביעת רשלנות רפואית

פיצויים על כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים ברשלנות רפואית, מהווים חלק מרכזי במרכיב הפיצוי הנפסק בתביעת רשלנות רפואית. בשנים האחרונות ישנה מגמה, אותה מנחה בית המשפט העליון, להגדיל, בהדרגה את סכומי הפיצוי על כאב וסבל, צער ועגמת נפש, שחווה נפגע רשלנות רפואית, ובגין קיצור תוחלת חיים (השם הכולל המקובל לנזקים אלו הנו "נזק לא ממוני"). אמנם, הסכומים שנפסקים בארצנו בגין "ראשי נזק" אלו הינם נמוכים משמעותית מהמקובל במרבית המדינות בארה"ב, ואולם עדיין מדובר בשיפור מהותי לעומת הסכומים שהיו נפסקים לפני עשור ובטח ובטח לפני שני עשורים ומעלה.

הערכת גובה הפיצוי בשל כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים ברשלנות רפואית

נפגעים רבים הפונים אלינו לייעוץ בשל חשד לרשלנות רפואית, מבקשים לדעת מהו הסכום שהם עשויים לקבל בגין הכאב והסבל שחוו ו/או בגין קיצור תוחלת החיים שנגרמה להם (או במקרי מוות- לבני משפחותיהם) במקרים של רשלנות רפואית.

מדובר בשאלה שאין לה תשובה אחת נכונה, שכן מדובר בהערכה התלויה במשתנים רבים, אינדיוידואלים, התלויים בין היתר בזהות הנפגע, גילו, היקף הנזק שנגרם לו עקב הרשלנות רפואית, חומרת הרשלנות הרפואית ועוד. 

גורם נוסף שמשפיע על גובה הפיצוי בראש נזק זה הוא זהות השופט הדן בתיק ותפיסתו- יש שופט שיפסוק לילד שלקה בשיתוק מוחין עקב רשלנות רפואית בהריון או סביב הלידה 1,000,000 ש"ח ואילו שופט אחר עשוי לפסוק 700,000 ש"ח בגין אותו נזק בדיוק. בשני המקרים מדובר בפסיקה לגיטימית שקשה מאוד יהיה לערער עליה.

הסכומים שנפסקים בתביעות רשלנות רפואית עבור כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים והגורמים המשפיעים על גובה הפיצוי

בהערכה גסה, אמפירית, ניתן לדבר על סכומים מקסימאליים הנעים בין 1,000,000 ₪ ל-1,500,000 ₪, וזאת בדרך כלל במקרים קשים ביותר, בעיקר במקרים של פגיעות קשות מאוד, הכוללות נכות מלאה וצורך מתמיד בעזרת הזולת.

במקרי הביניים, מאוד קשה עד בלתי אפשרי לחזות במדויק מהו הסכום אותו יהיה זכאי לקבל נפגע רשלנות רפואית כזה או אחר, שכן הפרמטרים שמשפיעים על גובה הפיצוי הינם רבים ומושפעים מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

הפיצוי בגין כאב וסבל של נפגע רשלנות רפואית:

פיצוי זה מושפע, בדרך כלל, מגובה הנכות שנגרמה וסוגה (קוסמטית/מוטורית וכו'), האירוע שעבר הנפגע והסבל שהיה כרוך בו, חומרת הרשלנות של הרופאים או המוסד הרפואי. גם גילו של הנפגע ומספר השנים שעליו לחיות עם הנכות, כמו גם מידת התלות שלו בזולת ויכולתו להשתלב חברתית ותעסוקתית ומצבו הזוגי, משפיעים על גובה הפיצוי של נפגעי רשלנות רפואית בגין כאב וסבל.

הפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים של נפגע רשלנות רפואית:

פיצוי זה מושפע בראש ובראשונה מגילו של הנפגע ומהשוואה לתוחלת החיים שהייתה צפויה לאותו אדם (אלמלא הרשלנות הרפואית) לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- כגודל הקיצור גודל הפיצוי. גם מצבו הרפואי של הנפגע משפיע על החישוב בראש נזק זה, שכן במידה שמדובר בניזוק שהיה אדם חולה אף לפני הרשלנות הרפואית שעבר, עשויה להישמע טענה מצד הנתבעים כי ממילא לא הייתה צפויה לאותו אדם תוחלת חיים מלאה.

אגב, לפי פסיקתו של בית המשפט העליון, אדם הנמצא במצב וגטטיבי ("צמח") אינו סובל במובן הפיסי של המילה ולכן אינו זכאי לפיצוי בגין כאב וסבל אלא זכאי לפיצוי מוגדל בגין קיצור תוחלת חיים.

חשוב להבין כי הפיצוי בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים בתביעות רשלנות רפואית הינו בדרך כלל רק אב נזק אחד מבין אבות הנזק ברי הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית, כגון: פיצוי בגין אובדן הכנסה ופגיעה בפוטנציאל השתכרות, פיצוי בגין ליווי, סיעוד ועזרת צד ג' וכו'.

לסיכום- פיצויים על כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים ברשלנות רפואית, אינם תוצאה של חישוב מתמטי יבש. ישנם פקטורים רבים שמשפיעים על גובה הפיצוי, ומובן שגם ה"אני מאמין" של כל שופט ושופט משפיע על אופן פסיקתו את נזקים אלו. יחד עם זאת, עו"ד הבקי בתחום הרשלנות הרפואית אמור להיות בעל ידע וכלים להעריך נכונה, אף אם לא במדויק, מהו הפיצוי הצפוי בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים בכל מקרה ומקרה של רשלנות רפואית.

במידה שחווית רשלנות רפואית, נשמח לייעץ ולבחון עבורך מהו היקף הפיצוי הצפוי לך בתביעה.

יצירת קשר

לפניה מהירה
דילוג לתוכן