רשלנות רפואית בניתוחי מוח (ניתוחי ראש)

ניתוחי מוח (ראש) הינם ניתוחים מסוכנים במהותם. טעות קטנה בניתוח ראש עלולה לעלות למטופל ביוקר. כפועל יוצא מכך, יש לבחון היטב האם ישנה הצדקה לניתוח בכל מקרה ומקרה וליידע המטופל על אלטרנטיבות פחות חודרניות ומסוכנות למצבו, ככל שקיימות. מלבד זאת, מוטלת על הרופאים החובה לבצע הניתוח ברמת מיומנות וזהירות סבירה. חובה זו חלה על הצוות הרפואי גם בימים שלאחר הניתוח, בעת האשפוז במחלקה לאחר הניתוח ובמסגרת מעקב מרפאתי. 

עורכי הדין גיא נסים ואביחי דר מסבירים בשורות הבאות מהי רשלנות רפואית בניתוחי מוח, מתי ניתן לקבל פיצוי בשל נזקים שנגרמו למנותח לאחר ניתוח ראש, עד מתי אפשר לתבוע במקרים אלו ועוד מידע רלבנטי למתעניין בפיצוי לאחר ניתוח מוח כושל

החובה ליידע המטופל על אלטרנטיבות טיפוליות לניתוח ראש

הוראות הדין מחייבות קבלת הסכמה מודעת של המטופל לטיפול ניתוחי שניתן לו, מבעוד מועד. במסגרת זו על הרופא ליידע המטופל על סיכוני וסיכויי הטיפול המוצע לו, כמו גם מידע על אלטרנטיבות טיפוליות, ככל שקיימות. חובה זו זוכה למשנה תוקף כשמדובר בניתוחי מוח שהם ניתוחים מסוכנים ביותר. פגיעה בכלי דם או במבנים אנטומיים חיוניים אחרים בניתוח ראש, עלולה לעלות בחיי אדם או בנכות חמורה ומגבילה. משכך, גם אם הרופא המנתח סבור כי ניתוח הוא הטיפול המתאים למטופל וגם אם הוא צודק שאכן ניתוח הוא אפשרות טיפולית מקובלת במצב זה, עליו ליידע המטופל על טיפולים אלטרנטיביים הקיימים במצבו, ככל שקיימים, כגון: טיפול תרופתי ו/או טיפול ניתוחי מצומצם ו/או מעקב פעיל.

העילות המרכזיות לניתוחי מוח הן גידולים מוחיים, דימום או פגיעה בכלי דם. יחד עם זאת, לא אחת מדובר בדימום שיכול להיספג לבד ללא צורך בביצוע ניתוח ראש לניקוזו; באופן דומה ישנם מצבים בהם מדובר בגידול מוחי קטן, הגדל לאט ואינו מסכן מבנים חיוניים במוח. מחובתו של רופא המציע ניתוח למטופל בשל אלו, ליידע אותו על אפשרות לא ניתוחית, כגון טיפול תרופתי ו/או מעקב פעיל.

בנסיבות שכאלו, ככל שהניתוח שבוצע בפועל גרם נזק למטופל, יכול ותהיה למטופל עילה לתביעת רשלנות רפואית בשל הפרת החובה ליידע אותו בדבר האלטרנטיבות הטיפוליות הקיימות למצבו, גם אם באופן עקרוני ניתוח היה אלטרנטיבת טיפול לגיטימית בנסיבות.

החובה לבצע ניתוח מוח ברמת מיומנות ו/או זהירות סבירה

משהוחלט לנתח, יש לנקוט בגישה ניתוחית זהירה, לתכנן הניתוח בצורה המתחייבת (ביצוע בדיקות מקדימות, כולל הדמיות מוח וכו'), ולבצעו במיומנות סבירה ובזהירות.

הוראות הדין המגדירות מהי רשלנות רפואית, מטילות חובה להעניק טיפול רפואי ברמת מיומנות ו/או זהירות סבירות. חובה זו חלה גם על שלב הניתוח עצמו. ביצוע לקוי של ניתוח ראש, יכול להיחשב להפרה של חובת הזהירות של הרופא כלפי המטופל, ולהקים עילה לתביעת רשלנות רפואית.

להלן מספר דוגמאות העשויות להוות רשלנות רפואית בניתוח מוח:

  • הכנה לקויה לניתוח בשל אי ביצוע בדיקות הדמיה נדרשות, אי מתן טיפול תרופתי מומלץ, אי ביצוע התייעצויות נדרשות עם מומחים מתחומי רפואה אחרים
  • שימוש במכשור לא תקין ו/או אי שימוש באמצעים ניתוחים מקובלים
  • נקיטת גישה ניתוחית לא מתאימה למטופל
  • ניתוח חלק בראש שאינו מעורב
  • נקיטה בגישה אגרסיבית מדי ולא זהירה, כמו למשל כריתת יתר של הגידול או התעסקות בלתי נדרשת עם מבנים מוחיים רגישים
תביעה בשל כריתת יתר של גידול מוחי - לחצ/י לפרטים >

הפרת החובה לעקוב בקפדנות אחר מצבו של המנותח עשויה גם היא להוות רשלנות רפואית

מעקב לקוי אחר מצבו של החולה לאחר הניתוח ואיחור באבחון מצבים מסכני חיים כגון זיהום או דימום, עשויים להיחשב לרשלנות היוצרת זכות תביעה.

הצטברות של נוזל, כגון דימום במיטת הניתוח, עלולה הן להוות קרקע פורייה לחיידקים והן לגרום נזקים לרקמות המוח. זיהוי הדימום בזמן, מאפשר במקרים המתאימים את ניקוזו ומניעתה של קטסטרופה רפואית לחולה.

החובה לעקוב אחר החולה אינה מסתכמת בשלב האשפוז בבית החולים בימים שלאחר הניתוח, אלא כוללת גם חובה לזמנו למעקב במסגרת מרפאת בית החולים, כל שכן ביצוע בדיקות מעקב ועוד אי אלו פעולות, בהתאם למצב ולפרוטוקול הטיפולי.

התעלמות מתלונות החולה, סימפטומים ו/או סימנים המוצגים על ידו, הן בעת האשפוז בימים לאחר הניתוח, הן לאחר שחרורו לביתו במסגרת מעקב מרפאתי לאחר הניתוח, עשויה להיחשב להתנהגות רשלנית המזכה בפיצוי כספי.

עורך הדין אביחי דר מסביר על רשלנות רפואית בניתוח

החובה לצרף לתביעה חוות דעת של מומחה רפואי לניתוחי מוח

עדות של רופא מומחה בתחום ניתוחי הראש (נוירו-כירורג) הינה נדרשת לצורך תביעת רשלנות רפואית בה נטען לביצוע לקוי של ניתוח ראש. עורכי דין רשלנות רפואית העוסקים בתחום, מצויים בקשר עם מומחים מתחום זה המספקים עבורם במקרים המתאימים חוות דעת רפואית לצורך ביסוס התביעה. המומחה הרפואי מעיין בתיקו הרפואי המלא של התובע הפוטנציאלי, בודק אותו וקובע האם לדעתו התרחשה רשלנות רפואית בניתוח. ככל שהתשובה חיובית, עורך הרופא חוות דעת לבית המשפט, לצורך תמיכת התביעה.

עלותה של חוות דעת מומחה רפואי שכזו, נעה בטווח שבין 10,000 ש"ח ל-20,000 ש"ח ומעלה. עלות זו נתבעת במסגרת הוצאות המשפט להן זכאי התובע שזכה בתביעתו בחזרה, מעבר לפיצוי בגין נזקיו.

עד מתי אפשר לתבוע על רשלנות בניתוח מוח ?

כעקרון, חוק ההתיישנות קובע שניתן לתבוע פיצויים בעילה של רשלנות רפואית עד 7 שנים מיום האירוע שגרם לנזק. ככל שמדובר בנזק מניתוח- יום הניתוח הוא בדרך כלל היום בו נוצרה עילת התביעה ומתחיל מניין ההתיישנות. חשוב לציין כי לכלל זה מספר חריגים, כשהשכיח שבהם הוא ניזוק קטין- שאז 7 השנים נספרות לו מיום הגיעו לגיל 18 (ניתן לתבוע עד גיל 25).

כל המידע על התיישנות בתביעות רשלנות רפואית >

בשורה התחתונה

ניתוחי מוח הם ניתוחים מסוכנים על פי רוב. סיכון מובנה זה מחייב קבלת החלטה מושכלת לפני שמכניסים מטופל לניתוח ראש. יש לעמוד עם המטופל על האלטרנטיבות הקיימות לניתוח, ככל שקיימות, ולאפשר לו לבחור את האלטרנטיבה הטיפולית בה הוא חפץ. הפרת החובה לעשות כן, עשויה להצדיק פיצוי הן בעילה של הפרת חובה חקוקה והן בעילה של רשלנות.

באם הוחלט לנתח, יש לבצע הניתוח בזהירות מרבית ובמיומנות מספקת.

החובה להעניק למנותח טיפול סביר נמשכת גם בשלב הפוסט ניתוחי, או אז מוטלת על הרופאים חובה לעקוב אחר מצבו של המנותח לאחר הניתוח (שעלול חלילה לפתח זיהום או דימום באזור הניתוח) ולוודא התאוששותו מהניתוח. הפרת החובה לנהוג כך, שעה שהדבר גרם לנזק בלתי הפיך למטופל, עשויה להצדיק תביעת רשלנות רפואית בשל רשלנות בניתוח.

על מנת לבסס עילת תביעה בשל רשלנות רפואית בניתוח מוח, יש לצרף לתביעה חוות דעת של מומחה רפואי מתחום הנוירו-כירורגיה, אשר בדק ומצא כי הטיפול היה רשלני ובשל כך נגרם למנותח נזק. עורכי דין העוסקים ברשלנות רפואית, נמצאים בקשרי עבודה עם מומחים רפואיים מתחום זה, המספקים עבורם במקרים המתאימים חוות דעת לביסוס התביעה.

 

מידע נוסף וקישורים רלוונטיים:

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp
דילוג לתוכן