רשלנות רפואית בניתוחים, מהי ?

ניתוחים עלולים להסתבך ולגרום נזק למטופל. לעיתים הסיבוך, והנזק בעקבותיו, נגרמים עקב חוסר מקצועיות של הרופא המנתח. לפעמים הנזק נגרם תוך כדי הניתוח, כמו למשל במהלך ניתוח לכריתת התוספתן, ולפעמים בסמוך לאחריו, עקב מעקב לקוי אחר מצב המנותח ו/או אי התייחסות בזמן לסימנים המעידים על נזק שנגרם בניתוח. לפעמים מסתבר כי כלל לא היה צורך בניתוח שנעשה וניתן היה להסתפק במעקב או בטיפול שאינו חודרני (תרופות וכו').

בכל המקרים האלו יכול להיות שהתנהלות שונה של הרופאים היתה מונעת התרחשות הנזק שנגרם בעקבות הניתוח.

מעבר לחובה לנתח ולעקוב אחר המנותח בצורה סבירה, קיימת על הרופא המנתח חובה ליידע המנותח לפני הניתוח על סיכוני הטיפול המוצע וכן האלטרנטיבות הקיימות למצבו של החולה (ניתוח שונה, טיפול תרופתי, מעקב וכו'). אם המנותח הוטעה ולא קיבל לפני הניתוח את מלוא המידע אשר היה נחוץ לו לצורך קבלת ההחלטה הנכונה האם לעבור הניתוח שהוצע לו או לא, אזי קיימת לו עילת תביעה בשל רשלנות רפואית והפרת חובה חקוקה.

מהו הפיצוי בשל רשלנות רפואית בניתוח

היקף הפיצויים במקרים של רשלנות רפואית בניתוח משתנה, ותלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. לא גובה הפיצוי במקרה של נזק קוסמטי לאחר  רשלנות רפואית בניתוח פלסטי, כגובה הפיצוי במקרה של נזק נאורולוגי לאחר רשלנות בניתוח גב. אופן כללי ניתן לומר, שככל שנזקיו של המטופל כתוצאה מהניתוח הרשלני חמורים יותר, גילו צעיר יותר ומצבו טרם הניתוח/תפקודו היה תקין יותר, כך ייפסקו לו פיצויים גבוהים יותר. לגובה הפיצוי בשל נכות צמיתה ותפקודית בשל, למשל, רשלנות בניתוח לב. העיקרון הוא שבמידה שנזקיו של המנותח נגרמו עקב רשלנות רפואית, יש להעניק לו פיצוי שיכסה מלוא נזקיו וצרכיו. הפיצוי מורכב בעיקר מפיצוי בגין אובדן ימי עבודה, בגין פגיעה בכושר העבודה, בגין עזרת הזולת, בגין כאב וסבל, צער ועגמת נפש, בגין קיצור תוחלת חיים (במקרי מוות בשל ניתוח או במקרה בו הניתוח הביא לקיצור בתוחלת חייו של המנותח שעדיין חי), בגין צרכים ואביזרים רפואיים, בגין דיור, בגין ניידות ועוד.

אחד מרכיבי הפיצוי המשמעותיים במקרה של רשלנות רפואית בניתוחים, הוא הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני– הכאב והסבל שהיו מנת חלקו של הנפגע, הצער ועוגמת הנפש שנגרמו ואובדן הנאות החיים. בשונה מפיצוי למשל מכוח חוק הביטוח הלאומי, בתביעת רשלנות רפואית אין טבלאות לפיהן נקבע סכום הפיצוי לו זכאי הנפגע בשל הנזק הלא ממוני. הפיצוי נלמד ממקרה למקרה, כנהוג בשיטת המשפט הישראלי המבוססת על המשפט המקובל.

כך למשל במקרה בו ייצגנו קשיש שסבל מכאבים בלתי פוסקים לאחר רשלנות רפואית בניתוח בקע, ניתן פיצוי של 450,000 ש"ח שהיה רובו ככולו בשל הכאבים ואי הנחת, קרי הכאב וסבל של הקשיש בשל ה ניתוח הכושל.

באופן כללי ניתן לומר שבמקרים של נכויות נמוכות יחסית שנגרמו בעקבות הרשלנות בניתוח (10%-30% נכות) נהוג לפסוק ברכיב זה, סכומים בטווח שבין  100,000 ש"ח ל- 300,000 ש"ח, וככל שמדובר בנכויות גבוהות- עד מיליון ש"ח.

באותו אופן גם הנזק הלא ממוני שנפסק לנפגע בשל קיצור בתוחלת חייו (אם נפטר כתוצאה מהניתוח או אם חייו קוצרו בשל נזקי הניתוח), אינו ניתן להערכה מדויקת ותלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה- באופן כללי ניתן לומר שככל שהקיצור בתוחלת החיים כתוצאה מהניתוח הרשלני גדול יותר, כך הפיצוי גדול יותר.

במידה שעברת ניתוח כושל אשר הותיר נזק בלתי הפיך או במידה שיקירכם נפטר, חס וחלילה, לאחר ניתוח, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על מנת לברר הזכות לקבלת פיצויים כספיים.

יצירת קשר

לפניה מהירה
דילוג לתוכן