איך מחשבים את הפיצויים על רשלנות רפואית ?

הפיצוי על רשלנות רפואית תלוי במשתנים רבים ולרוב אינו קשור בחומרת הרשלנות אלא בגובה הנזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות. מטרת הפיצויים היא להשיב המצב לקדמותו (רעיונית) ולא להעשיר הנפגע. ראשי הנזק המרכיבים את הפיצוי על רשלנות רפואית מתחלקים באופן כללי לשניים: נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים.

נזקים ממוניים הם בין היתר הפסדים כלכליים בעבר ובעתיד בשל: אובדן שכר והשתכרות, צרכי שיקום, עזרה במשק בית, ליווי, סיעוד, השגחה, ניידות, דיור, אביזרים וציוד רפואי, טיפולים רפואיים ופארא-רפואיים ועוד.

מלבד הנזק הממוני, נהוג לפצות במסגרת תביעות רשלנות רפואית גם בשל נזקים לא ממוניים בשל כאב וסבל, צער ועגמת נפש וכן קיצור בתוחלת חיי הנפגע.

כל מקרה לגופו, על נתוניו האינדיבידואליים. באופן כללי ניתן לומר שבמקרה בו בשל רשלנות נגרם למטופל נזק בלתי הפיך, אזי הפיצוי ינוע בטווח של מאות אלפי שקלים ובמקרים חמורים של נכויות קשות- גם מיליוני שקלים.

מה הוא הפיצוי על כאב וסבל ועגמת נפש ברשלנות רפואית ?

הפיצוי בראש הנזק הלא ממוני בגין כאב וסבל, צער ועגמת נפש, תלוי במספר משתנים כגון- היקף הפגיעה והשלכותיה, גילו של הנפגע, הסתגלותו של הנפגע לפגיעה, מידת הסבל שהייתה מנת חלקו של הנפגע והסבל הצפוי לו, חומרת הרשלנות ועוד. בכל מקרה אין מדובר בסכום קבוע, וגובה הפיצוי תלוי הרבה גם בנקודת המבט של השופט. ניתן לומר שנכויות קלות ולא מגבילות יזכו בפיצוי של עשרות אלפי שקלים בעוד שבמקרה של נזקים חמורים ומגבילים, עשוי הפיצוי בגין כאב וסבל להגיע גם למיליון שקלים.

איך מחשבים את גובה הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית של ילדים ?

מאחר שתביעות של ילדים (קטינים) מתבררות בדרך כלל בשלב בו הקטין עדיין לא רכש מקצוע, ולא ניתן לדעת כמה ירוויח וכו' – נקבעו חזקות שונות במטרה לסייע לבית המשפט לאמוד גובה הפיצויים במקרים אלו ולשמור על אחידות בין הנפגעים השונים. באופן כללי, כשמדובר בקטין הנפגע מרשלנות רפואית, יהוו אחוזי הנכות הרפואית שלו אינדיקציה למידת הפגיעה התפקודית שלו, כולל מבחינה תעסוקתית. בסיס השכר לחישוב יהיה השכר הממוצע במשק ותקופת החישוב תהיה עד גיל פנסיה.

מהו גובה הפיצוי בשל קיצור תוחלת חיים מרשלנות רפואית ?

הפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים או במילים אחרות – מוות בטרם עת, בשל רשלנות רפואית, אינו אחיד. מדובר בראש נזק לא ממוני, שאינו ניתן לחישוב אריתמטי. כמה שווה שנת חיים ? והאם יש הבדל בין קיצור של 10 שנות חיים לבין קיצור של 40 שנה ? באופן כללי ככל שמשך הקיצור ארוך יותר כך הפיצוי בגין הקיצור בתוחלת החיים יהיה גדול יותר. בצורה גסה ניתן לומר שפיצוי בגין גדיעת שנות חיים בשל רשלנות רפואית נע בטווח שבין 150,000 ש"ח ל-600,000 ש"ח.

 

מהו הפיצוי המקסימלי בתביעות רשלנות רפואית ?

החוק איננו קובע נוסחה מוגדרת או רף עליון לפיצוי בתביעות רשלנות רפואית. סכום הפיצוי הנקבע על ידי בית המשפט מורכב ממרכיבים רבים ושונים, מושפע מנסיבות כל מקרה ומקרה ויכול לנוע מעשרות אלפי שקלים במקרים קלים של נזקים חולפים ועד מיליוני שקלים במקרים של נכויות חמורות ומגבילות המצריכות עזרה קבועה לצורך ביצוע פעולות היומיום.

מהו הפיצוי הכספי במקרה של פטירת ילד עקב רשלנות רפואית ?

הפיצוי בגין פטירתו של ילד עקב רשלנות רפואית נע בטווח שבין 1,500,000 ש"ח ל-2,000,000 ש"ח סה"כ.

מהו גובה הפיצוי במקרה של רשלנות רפואית שגרמה לשיתוק מוחין (CP) ?

הפיצויים במקרים של שיתוק מוחין (Cerebral palsy -CP) עקב רשלנות רפואית בהריון ו/או בלידה, הינם מהגבוהים שנפסקים. נתונים כגון דרגת שיתוק המוחין וכפועל יוצא מידת תלותו של הנפגע בזולת, משפיעים על גובה הפיצוי שייפסק. באופן כללי ניתן לומר שהפיצויים במקרים של שיתוק מוחין (סיפי) בעקבות רשלנות רפואית, נעים בטווח שבין 5,000,000 ש"ח ל-14,000,000 ש"ח במסגרת פסק דין. בפשרות (רוב המקרים) מדובר על סכומים נמוכים יותר.

מהו הפיצוי על רשלנות רפואית שגרמה להתקף לב ?

הפיצוי על רשלנות רפואית שגרמה להתקף לב נגזר מנתוניו של הניזוק, בין היתר גילו, מצבו התעסוקתי לפני ואחרי האירוע, מידת הנכות שנגרמה לו, צרכיו הרפואיים והשיקומיים, תלות בזולת וכד'.

האם אפשר לקבל פיצויים לאחר שבץ מוחי ?

איחור באבחון ובטיפול במקרה של שבץ מוחי עשוי להוות רשלנות רפואית ולזכות הנפגע בפיצוי כספי. היקף הפיצויים במקרה של רשלנות בטיפול בשבץ מוחי עשוי לנוע בטווח של בין מאות אלפי עד מיליוני שקלים- תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

האם אפשר לקבל פיצויים בשל גילוי סרטן בשלב מאוחר ?

אבחון מאוחר של מחלת הסרטן עלול להיות קטלני. במידה שמדובר באיחור שנובע מרשלנות רפואית, עשויה להיות לנפגע זכות לפיצויים. עיקר הפיצוי במקרים אלו הוא בשל אובדן סיכויי ההחלמה, הנובעים מהאיחור באבחון ודילוג בשלב התפשטות המחלה (STAGE). היקף הפיצויים במקרים אלו נע בטווח שבין מאות אלפי עד מיליוני שקלים- תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה.

האם ניתן לקבל פיצוי כספי בשל סרטן צוואר הרחם ?

סרטן צוואר הרחם הוא בין הבודדים ממקרי הסרטן הניתנים לאבחון עוד בשלב הטרום הסרטני. איחור באבחון המחלה, למשל בשל אי ביצוע בדיקת PAP כנדרש, עלול להיות קטלני. במידה שהתרחש איחור רשלני באבחון סרטן צוואר הרחם, ובשל כך נגרם לאישה נזק (אובדן סיכויי החלמה, מוות חו"ח, אובדן הרחם או צוואר הרחם), ניתן יהיה לתבוע על רשלנות רפואית ולקבל פיצויים כספיים בהתאם להיקף הנזקים שנגרמו.

מהו גובה הפיצוי על עקרות כתוצאה מרשלנות רפואית ?

אם אכן מסתבר שכתוצאה מרשלנות רפואית נמנעה מאישה האפשרות להיכנס להריון, למשל עקב מצב הנקרא "תסמונת אשרמן" (הידבקויות תוך רחמיות), ייקבע גובה הפיצוי בהתאם לנסיבות שונות כמו גילה של האישה, האם הספיקה כבר להוליד ילדים ועוד. במסגרת הפיצוי יש להביא בחשבון עלויות צפויות עבור פונדקאות (ככל שמוכח שהאישה מעוניינת בכך בעתיד) וכן את עגמת הנפש של בני הזוג הכרוכה בעקרות האישה.

מהו הפיצוי שניתן במקרה של ניתוח מיותר ?

במידה שמוכח כי נעשה למטופל ניתוח שלא היה בו כל צורך, למשל במקרה שניתן היה להסתפק במעקב בלבד אחר מצבו של המטופל, אזי בית המשפט יפסוק פיצוי שישקף הנזק שהניתוח גרם למטופל. במידה שמדובר בניתוח מיותר, שלא הותיר אחריו כל נזק בלתי הפיך, הפיצוי שייפסק ישקף את הכאב והסבל, הצער ועגמת הנפש שנגרמו למטופל בגין ניתוח ואשפוז מיותרים. כמו כן, ייפסק פיצוי בגין אובדן ימי עבודה, עזרה וסיעוד שניתנו למטופל סביב הניתוח המיותר וכו'.

האם ניתן לקבל פיצויים בשל לידת ילד עם מומים ?

במידה שנולד ילד בעל מום, עשוי הדבר לזכות בפיצויים כספיים בשל "הולדה בעוולה"- מניעת האפשרות מההורים להפסיק ההיריון, לו היו מיודעים שהעובר פגוע. הפיצויים במקרים אלו מגיעים למיליוני שקלים.

מהו גובה הפיצויים על רשלנות רפואית בניתוח פלסטי ?

ניתוח פלסטי הינו ניתוח רפואי לכל דבר וככזה כפוף לדיני הרשלנות הרפואית. גובה הפיצוי נגזר מנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, כגון טיב הפגיעה, גובה הנכות במידה שנותרה, ועוד.

אנו כאן לעזור לך ! נשמח לייעץ ולסייע

אם קיים אצלך חשש כי חווית רשלנות רפואית, פנה/י אלינו לייעוץ לא מחייב ואנו נעריך עבורך אפשרות תביעה והיקפה
לפניה מהירה whatsapp whatsapp
דילוג לתוכן