חוות דעת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

ככלל, על פי הוראות הדין, יש לתמוך תביעה ברשלנות רפואית בחוות דעת של מומחה רפואי מתאים. אין זה המקום להרחיב על אופן עריכתה של חוות דעת רפואית בתיקי רשלנות רפואית, אך נציין רק שמסקנות חוות הדעת צריכות להיות שהתנהלות הגורמים הרלבנטיים לעניין הנדון חרגה מהסטנדרט הטיפולי הסביר והידוע נכון לאותה עת וכי בעקבות סטייה זו, נגרם למטופל נזק.

"קשר השתיקה" בין הרופאים במקרי רשלנות רפואית

מכיוון שהמומחה הכותב את חוות הדעת צריך לקבוע כי עמיתו, לעתים חברו למקום העבודה, חברו לספסל הלימודים או לאיגוד הרפואי, לא פעל כפי שרופא סביר צריך לפעול בנסיבות דומות, קיים קושי מובנה לאתר מומחה רפואי מתאים אשר יהיה מוכן לכתוב חוות דעת לתביעה, אף אם ברור שהמטופל זכה לטיפול רפואי רשלני. בעיה זו מתחזקת במדינה קטנה כמו שלנו בה כמעט ו"כולם מכירים את כולם". במידה מסוימת קיים קשר של שתיקה בין הרופאים בבחינת "שמור לי ואשמור לך".

יש לציין כי בשנים האחרונות אפשרויות התביעה לאתר מומחים שיכתבו חוות דעת ברשלנות רפואית התרחבו, בין היתר עקב ההכרה החברתית בזכויות האדם ובזכות הפרט לתבוע ולהיפרע בגין נזקיו, כולל נזקים רפואיים כתוצאה מרשלנות רפואית.

יחד עם זאת, נתקלים אנו עדיין בקשיים רבים, ובתחומי רפואה מסוימים בקשיים בלתי עבירים של ממש, באיתור מומחה שיכתוב חוות דעת רפואית לטובת מטופל שנפגע כתוצאה מרשלנות רפואית, גם אם ברור שנזקיו של המטופל הינם תוצאה של טיפול רפואי רשלני. לפעמים אין מנוס מגיוס מומחים מחו"ל, כפי שעשינו כבר מספר פעמים בעבר.

עלות חוות דעת רופא ברשלנות רפאית

בעיה נוספת היא העלות הבלתי מבוטלת של חוות דעת רפואית בתיקי רשלנות רפואית, אשר נעה בטווח שבין 5,000 ₪ ל-20,000 ₪ ואף יותר, כאשר במקרים מסוימים יש לצרף יותר מחוות דעת אחת. בעיה זו מקבלת משנה תוקף כשמדובר בנפגע שנותר עם נכות קשה, ועקב כך איבד את מקור הכנסתו או באם מדובר בתלויים בנפגע, כגון אלמנה וילדים שנותרו ללא מקור הכנסה לאחר שהאב נפטר עקב רשלנות רפואית.

מאחר שחוות דעת של מומחה רפואי הינה הכרחית לצורך פתיחת הליך משפטי של רשלנות רפואית, ובשים לב לקשיים עליהם עמדנו לעיל, לא מן הנמנע שכבר קרו מקרים, בפרט בקרב אוכלוסיות חלשות, של אנשים אשר ניזוקו עקב רשלנות רפואית אך לא הייתה בידם האפשרות לקבל סעד מביהמ"ש. לטווח הארוך מדובר בפגיעה בכלל ציבור המטופלים, מאחר שנותני השירות הרפואי הרשלני אינם נחשפים, אינם נתבעים ואינם מורתעים מהמשך התנהלותם הרשלנית באמצעות חיובם בפיצויים.

לסיכום, חוות דעת רפואית הינה כלי הכרחי לביסוס תביעה של רשלנות רפואית. על אף הבעייתיות הנובעת מהמצב המשפטי הקיים, זוהי כיום דרך המלך להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. דרכים חלופיות, כגון בקשה למינוי מומחה על ידי בית המשפט עם הגשת כתב תביעה המבסס רשלנות לכאורה, נראות אף יותר בעייתיות עקב קשר השתיקה הקיים בין הרופאים עליו עמדנו לעיל וכן לאור העובדה כי המערכת הרפואית, ככל מערכת, נוטה להגן על עצמה גם אם זה בא על חשבון האמת והצדק.

יצירת קשר

לפניה מהירה
דילוג לתוכן