תביעה בשל רשלנות רפואית שגרמה למוות

לא אחת נפטר מטופל עקב רשלנות רפואית. המערכת הרפואית לא ממהרת לחשוף הטעויות שנעשו, ולפעמים מציגים את מקרה הפטירה כ"יד הגורל" או פטירה בלתי נמנעת. אכן, תביעת רשלנות רפואית לא תחזיר הגלגל לאחור ואולם, יכול ויהיה בפיצוי בכדי להיטיב עם בני משפחתו של המנוח, בפרט אם אלו היו תלויים לפרנסתם במנוח (למשל במקרים של אלמנה וילדים קטנים). תביעה לפיצוי בשל רשלנות רפואית שגרמה למוות נועדה בדיוק בשביל זה.

הזכות לתביעה במקרה מוות מרשלנות רפואית

במקרים של מוות עקב רשלנות רפואית ישנה זכות תביעה לעיזבונו של המנוח- הם יורשיו על פי דין או על פי צוואה, שבאים בנעליו. העיזבון למעשה תובע בשם המנוח והפיצוי מועבר לחלוקת העיזבון. במקביל, ניתן להגיש גם תביעה של התלויים במנוח, אשר ניזוקו כלכלית עקב מותו.

כמו כן, קיימת זכות תביעה לתלויים במנוח- על פי רוב- אשתו וילדיו, אשר איבדו תמיכתו של המנוח בהם, בשל מותו.

במקרים של מוות עקב רשלנות רפואית, מתיישנת התביעה בדרך כלל בתוך 7 שנים מיום התרחשות המקרה שהוביל למוות, גם אם מדובר במוות של קטין.

מהי רשלנות רפואית שגרמה למוות ?

לא תמיד סיבת המוות ברורה ולפעמים כאמור המערכת הרפואית מנסה לטשטש מחדליה. לכן, המשימה לזהות את הרשלנות שגרמה למוות, אינה פשוטה ומצריכה ידע ומיומנות גבוהים של עורך דין לרשלנות רפואית. בדרך כלל אנו לומדים את פרטי המקרה מתיקיו הרפואיים של המנוח, כמו גם מעדות בני משפחתו, קרוביו וכל אדם אחר אשר יכול לתרום להבנת התמונה המלאה. באמצעות אלו ניתן בדרך כלל להבין בצורה מספקת מה התרחש ומה הוביל למותו של המנוח, גם אם חסרה עדותו.

לאחר שנילמד ונבין את פרטי המקרה, נפנה לייעות עם מומחה רפואי ונברר עימו האם הטיפול שניתן למנוח היה מקובל או שמא מדובר בטיפול בלתי סביר, ורשלני. במידה שנמצא כי המנוח נפטר בשל רשלנות רפואית, נגיש עבור עיזבונו של המנוח כמו גם התלויים בו, תביעה לפיצויים כספיים בשל רשלנות רפואית שגרמה למוות. כך למשל הגשנו לאחרונה תביעת שלנות רפואית בשל פטירת מטופלת בגין רשלנות רפואית שהתרחשה בבית חולים גדול במרכז הארץ. בתביעה זו תובעים ילדיה בשם העיזבון, קרי כמי שבאים בנעלי המנוחה ותובעים בשמה.

הפיצוי במקרה של רשלנות רפואית שהובילה למות המטופל

בשנים האחרונות החלו בתי המשפט בארץ לפסוק סכומים משמעותיים בגין מוות עקב רשלנות רפואית, תוך הדגשת עקרון קדושת החיים, ומתוך מגמה להתחקות אחר הנהוג והמקובל בארה"ב. השאלה מה הייתה תוחלת החיים של המנוח אלמלא הרשלנות שגרמה למוות, עשויה להשפיע על גובה הפיצוי בגין מותו של המנוח בטרם עת עקב הרשלנות (מוגדר בשפה המשפטית- פיצוי בשל קיצור תוחלת חיים). כמו כן, סבלו של המנוח שהיה מנת חלקו טרם מותו מהווה גם הוא ראש נזק בר פיצוי בתביעת רשלנות רפואית.

מעבר לפיצוי בשל ראשי הנזק הלא ממוניים של קיצור תוחלת חיים וכאב וסבל, זכאי עזבונו של המנוח לפיצוןי בשל עזרה שניתנה למנוח כשהיה על ערש דווי, כמו גם עבור אובדן שירותי בעל ואב.

התפתחות חדשה יחסית בפסיקה היא הקביעה שהעיזבון זכאי לפיצוי גם בגין הפסדי השכר של המנוח "בשנים האבודות" – פיצוי עבור השכר שהיה המנוח מרוויח אילו היה חי ואלמלא הרשלנות. נהוג גם לפסוק בתביעת העיזבון פיצוי בשל הוצאות קבורה ולוויה.

במידה שקיים חשש כי אדם נפטר בשל רשלנות רפואית, אנו ממליצים לפנות לייעות עם עו"ד הבקי בדיני הרשלנות הרפואית על מנת שיבחן המקרה והאפשרות לתבוע פיצוי בשל רשלנות רפואית שגרמה למוות.

יצירת קשר

לפניה מהירה