מה בין אחריות המטופל לבין אחריות הרופא לקבלת טיפול רפואי 

כיום אין עוד חולק כי בין רופא למטופל קיימים יחסי "שכנות" משפטיים ובתוך כך אחראי הרופא בנזיקין למעשיו כלפי החולה. לכן, חולה שקביל טיפול רפואי רשלני זכאי להיפרע מהרופא בגין נזקיו, למרות העובדה שהרופא אינו המבטח שלהחולה ולחולה למעשה אין כל פוליסת ביטוח (צד א) כלפי הרופא. החובה הנזיקית במקרה זה, הנה נגזרת של הוראות פקודת הנזיקין הקובעות כי בנסיבות שכאלו ישנה חובת זהירות של הרופא כלפי המטופל וכי הפרתה בשל רשלנות תזכה המטופל בפיצוי כספי (סעיפים נוספים בפקודת הנזיקין מתייחסים לעוולות נוספות כדון הפרת חובה חקוקה). 

השאלה המתעוררת היא מהו היקף החובה המוטלת על הרופא ומנגד- האם גם על המטופל מוטלת חובה במערכת יחסים זו.

היקף החובה של הרופא ושל החולה בטיפול הרפואי

חובת של הרופא הנה להעניק למטופל טיפול רפואי סביר, תוך כדי קבלת הסכמתו המועדת לטיפול הרפואי. טיפול סביר ייחשב כזה שעומד בסטנדרטים המקובלים בארץ ובעולם. יחד עם זאת, לפעמים הרשלנות של הרופא אינה רשלנות רפואית במובן ה"רפואי" של המילה- כך למשל רופא שמקבל תוצאות של בדיקה המחייבות יידוע החולה (כגון- חלילה ממצאים של סרטן בבדיקת ממוגרפיה, קולונוסקופיה וכו'), עלול להתרשל, לא לשים לב לתוצאות ולא ליידע החולה וזמן יקר עלול לחלוף ומצבו של החולה- להתדרדר. הן ספק שהתנהלות שכזו הנה רשלנות בוטה שתזכה המטופל בפיצוי כספי, באם אי יידועו במועד הביא להחמרה במצבו הרפואי. מנגד, יכול שתולעה טענה במסגרת ההליך המשפטי כי גם על החולה מוטלת חובה לפנות לרופא ולברר מיוזמתו האם הבדיקה שעבר יצאה תקינה או לא. הרופא יטען לבטח כי הוא עמוס בחולים, וכי הוא אינו ערוך ואין זה תפקידו לרדוף אחר החולה. ברור כמובן שטענה שכזו לא תשלול אחריותו של הרופא שהתרשל במילוי תפקידו (אין ספק שעל הרופא ליידע מטופל בתוצאות בדיקה לא תקינה), יחד עם זאת יכול ויימצא שופט שיפחית מאחריות הרופא בשל אשמו התורם של המטופל שיכול היה למנוע התוצאה אילו היה מברר מיוזמתו מה עלה בגורל הבדיקה שעבר. 

אמנם הפחתת אחריות הרופא בשל "חלקו" של המטופל בתוצאה הסופית אפשרית, אבל מנגד כבר נפסק בלא מעט מקרים כי קיימת נטייה של חולים לסמוך על הרופא שיודיע להם באם הבדיקה לא תקינה (בפרט כשמדובר בבדיקות משמעותיות כגון בדיקה לשלול סרטן), כי קיימת נטייה של בני אדם שלא לחפש בשורות איוב וכו'. 

אחריות המטפל לספק למטופל תרופות תקפות ותקינות

תרופות, כימיקלים וחומרים רפואיים חייבים להימצא במקום מיועד כל הזמן. אסור שיישארו ללא השגחה וללא סימון ברור הנותן אינדיקציה מלאה על התכולה. למרפאות ולבתי חולים יש נהלים מאד ברורים לגבי החזקה ואחסון של חומרים כאלה, על מנת למנוע את הגעתם לידיים לא נכונות או לידיהם של אנשים שאינם מורשים או מוסמכים לטפל בהם. חומר כימי או רפואי שיגיע לידיו של אדם שאינו יודע כיצד לנהוג בחומר הזה, יכול לגרום לו לנזק בריאותי. במקרה שכזה, בשונה מהמקרה הנ"ל של בירור תוצאות בדיקה, הפרת הנהלים וחשיפת החולה לחומר לא תקין (תרופה, כימיקל וכו') הינה מלאה.

יחד עם זאת, האחריות חלה גם על הצד השני- גם אדם הנשאר לבדו במרפאה של רופא או בתחום של קומפלקס מרפאות חייב לדעת שאל לו לגעת בשום דבר ובשום חומר, תמים ככל שייראה לו.ברור שמטופל "שהתעסק" מיוזמתו עם תרופות וציוד רפואי וסבל בשל כך נזק, יימצא אחראי למעשיו, ולא ניתן יהיה להיפרע בשל נזק בנסיבות שכאו מהרופא או המוסד הרפואי. 

עורך דין רשלנות רפואית יידע לזהות על פי המקרה האם האחריות לנזק הייתה של הרופא או של המטופל

כעורכי דין המתמחים בתביעות רשלנות רפואית נעיד כי השאלה מהו חלקו של המטופל בגרימת הנזק עלולה לעתים להיות קשה למענה חד משמעי ונסיבותיו המשתנות של כל מקרה ומקרה- לרבות זהות השופט ותפיסת עולמו- עשויות להביא לתוצאות שונות.

לעתים יחליט השופט במשפט שמדובר באחריות משותפת בשל אשמו התורם של המטופל לגרימת הנזק, ואחריותו של הרופא תופחת באופן יחסי (70%-30% למשל), כך שהמטופל יקבל פיצוי בגובה חלקו היחסי של הרופא בגרימת הנזק בלבד. אך לא תמיד זה המצב וכל מקרה ייבחן לגופו. מכאן החשיבות הרבה הפנייה לעורכי דין לרשלנות רפואית בעלי ניסיון רב אשר ביכולתם להעריך עד כמה מהותי חלקו של המטופל בגרימת הנזק ומהם סיכויי התביעה האפשרית.

 

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.

יצירת קשר

לפניה מהירה
whatsapp
whatsapp
דילוג לתוכן