אנו חיים במדינת חוק. במדינתנו, איש אינו מעל החוק- גם לא שוטר במשטרת ישראל. "הייתה זו שעתו היפה של המשפט הישראלי…"- כך התבטא פעם, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק, באחד מפסקי הדין המפורסמים ביותר שלו, ביחס לביטול חסינותה של המדינה מפני הגשת תביעות על רשלנות בפעולותיה השלטוניות.

אכן, גם המשטרה אינה חסינה מפני תביעות בגין רשלנות בפעולותיה או בגין הפרת חובות חקוקות על ידיה, שכתוצאה מהן נגרם נזק לאדם. הדוגמאות לנזק גוף הנגרם לאדם כתוצאה ממעשי או ממחדלי המשטרה יכולות להיות רבות, חלקן אף מבוססות על מקרים אמיתיים שנידונו בפסיקה, כגון: שימוש בכוח לא סביר (כגון: ירי לא סביר) לפיזור הפגנה; אי טיפול מהיר בתלונה על אדם שנעדר, כשכתוצאה מכך, הספיקו חוטפיו לרוצחו; מתן נשק לשוטר או למתנדב, מבלי שקודם לכן נבדקה כראוי רמת מסוכנותו לציבור של אותו אדם שלו נימסר הנשק, ועל אף קיומו של חשד סביר שיעשה הוא בנשק שימוש כנגד אדם אחר, ועוד.

לפני מספר שנים, תוקנה פקודת הנזיקין במובן זה, שכיום במקרה שבו מוגשת תביעה אישית נגד שוטר (או כל עובד מדינה אחר), רשאית המדינה "לקחת אחריות" על מעשיו של השוטר/עובד המדינה, לבקש למוחקו מן התביעה ולהשאיר אותה כנתבעת יחידה. החריגים למקרה זה הם מקרים שבהם פעל השוטר או עובד המדינה בזדון או בשוויון נפש לאפשרות גרימת הנזק כתוצאה מפעולותיו. היסוד הנפשי במקרה זה ייבחן על ידי בית המשפט לפי הכללים המקובלים בפסיקה.

באחד מפסקי הדין המזעזעים שניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, פסק בית המשפט פיצויים של מעל למיליון ש"ח עבור אדם שהוחזק במעצר שווא על ידי המשטרה במשך קרוב לשלושה חודשים. במהלך מעצרו זה (שנבע מאי בדיקה יסודית של תלונה על אונס שהוגשה נגד אותו אדם), הושפל האדם באופן תדיר על ידי השוטרים שהחזיקו בו, כך למשל, הוכרח לבצע מעשי אונן בגופו הוא בנוכחות השוטרים. כתוצאה מכך, נגרם לו נזק נפשי לצמיתות (שהוא נזק גוף לכל דבר ועניין) ומכאן סכום הפיצויים הגבוה שנפסק לו.

גם אם אדם נפגע כתוצאה משימוש בלתי סביר בכוח בעת פיזור הפגנה, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעת רשלנות נגד המשטרה בנושא זה.

ההתמודדות נגד המשטרה והפרקליטות בתביעות אלו היא, מטבע הדברים, ארוכה ומתישה. אך אין לחשוש לתבוע את הפיצוי המגיע, במקרים המתאימים. הדרך הטובה ביותר להשיג פיצוי במקרה שכזה היא, כמובן, להסתייע בעורך דין מנוסה במאבקים כגון אלה.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp