הזכות לפיצוי בשל פגיעה באוטונומיה של המטופל

אחת מעילות התביעה השכיחות בתביעות בשל רשלנות רפואית, היא היעדר הסכמה של המטופל לטיפול שניתן לו. בדרך כלל הכוונה להפרת החובה למסור למטופל מידע בדבר סיכוני הטיפול שניתן לו, כמו גם בדבר האלטרנטיבות הקיימות לטיפול שהוצע. למשל, ככל שמדובר בניתוח, יכול וישנה אפשרות של טיפול שמרני שיכול לייתר הצורך בפעולה הניתוחית החודרנית. במקרה שכזה, אם לא נמסר למטופל כי קיימת אפשרות טיפול נוספת, ולא רק ניתוח, אז יכול ותהיה למטופל עילת תביעה בשל פגיעה באוטונומיה.

פיצוי על פגיעה באוטונומיה – מתי ?

חוק זכויות החולה קבע חובה חקוקה למסור למטופל את המידע המהותי הנחוץ למטופל הסביר לצורך קבלת הסכמה לטיפול רפואי. סוג המידע אותו יש למסור למטופל, ואופן מסירת המידע (בע"פ / בכתב וכו') קבועים אף הם בחוק. במידה מסוימת עיגן החוק משנת 1996 את פסיקות בתי המשפט בסוגיה של הסכמה מדעת של המטופל לטיפול רפואי, עד אותה עת.

ואולם, עם השנים התלבטו בתי המשפט כיצד ניתן לבחון בדיעבד, לאחר מעשה, האם היה המטופל מסכים לקבל הטיפול, באם היה נמסר לו המידע אותו היה על הרופא למסור לפני ביצוע הטיפול. שהרי לאחר מעשה, בעת המשפט, המטופל כבר ניזוק ולכן רוב רובם של האנשים יגידו, מתוך אמונה שלמה, כי לא היו מסכימים לטיפול, באם היה נמסר להם קיומו של סיכון לנזק עימו נותרו בפועל.

בסופו של דבר נקבע מבחן משולב, אובייקטיבי וסובייקטיבי, דהיינו- בוחנים כיצד היה פועל האדם הסביר, באם היה נמצא בנעליו של המטופל הספציפי.

על כל פנים, בתי המשפט הרגישו שלא בנוח עם מצבים בהם מצד אחד הוכח בפניהם שהרופא לא מסר למטופל מידע שהייתה חובה למוסרו ולמעשה טיפל בו ללא קבלת הסכמה "משפטית" לטיפול, אך מצד שני לא שוכנעו כי אם היה נמסר המידע, היה נמנע המטופל מלקבל הטיפול.

הפתרון שנמצא למצבים אלו הוא פיצוי המטופל בגין "פגיעה באוטונומיה", דהיינו בגין העובדה שנעשתה בגופו פעולה מבלי לקבל הסכמתו מראש, גם אם בדיעבד מסתבר כי ממילא היה נותן המטופל את הסכמתו לטיפול.

היקף הפיצוי על פגיעה באוטונומיה של המטופל

בתחילת הדרך פסקו בתי המשפט סכומים סמליים בלבד בגין פגיעה באוטונומיה בסדרי גדול של עשרות אלפי שקלים בודדים, אך עם השנים גדלו סכומי הפיצויים, עם פסיקת סכומים בסדרי גודל של מאות אלפי שקלים (100,000-300,000) והמגמה היא להמשיך ולהגדיל הסכומים הנפסקים למטופלים בגין פגיעה באוטונומיה.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.

יצירת קשר

לפניה מהירה
whatsapp
whatsapp
דילוג לתוכן