תאונות שונות

תאונות ברשות הרבים והיחיד הינן שם כולל לקבוצת מקרים שהמכנה המשותף להם הוא אירוע תאונתי שגרם לאדם לנזק גוף עקב מעשה או מחדל של אחר.

חיי היום יום מלאים במכשולים ובסכנות, ואולם לא לכל תאונה שמתרחשת ישנו אשם בנזיקין, וכדבריו הידועים של המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, מישאל חשין, "לכל נזק יש שם ברפואה, אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט".

עם כל זאת, חוקים ותקנות רבים עשויים לקבוע אחריות בנזיקין כלפי הניזוק במקרה הספציפי. אנו מתמחים, במקרים של תאונות ברשות הרבים והיחיד, באיתור הכשל ההתנהגותי (רשלנות או הפרת חובה חקוקה) וקשירת הגורמים האחראיים עפ"י דין לאירוע גורם הנזק. בחינה זו הינה רחבה ביותר ומתפרשת מרמת המבצע ועד רמת המפקח, ולכן, לא מן הנמנע שבמקרים אלו ייתבעו מספר גורמים יחדיו.

תאונות ברשות הרבים והיחיד יכולות להתרחש בשטחה של רשות ציבורית (כגון: מדרכה או גן משחקים), במבנה ציבורי או במבנה פרטי הפתוח לציבור (כגון: קניון), בשטח רחצה ציבורי (ים) או פרטי (בריכה), בחצרות פרטיות, במקום עבודה ועוד.

לצורך ביסוס אחריות בנזיקין במקרים של תאונות ברשות הרבים והיחיד, מסתייעים אנו לעיתים תכופות באנשי מקצוע, כגון: מהנדסי בטיחות, מודדים, אנשי מכון התקנים ועוד. כמו כן, על מנת לאמוד נזקיו של הניזוק, מסתייעים אנו בחוות דעת של מומחים רפואיים, בהתאם לסוגי הפגיעות.

תביעה בגין תאונה ברשות הרבים או היחיד מתיישנת בד"כ בתוך 7 שנים מיום המקרה. ככל שמדובר בנפגע שהיה מתחת לגיל 18 בעת קרות המקרה, התביעה מתיישנת בתוך 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 (כלומר, בהגיעו לגיל 25).

סכומי הפיצוי הנפסקים בתביעות אלו הינם בסדרי גודל של מאות אלפי ומיליוני שקלים, תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. חלק לא קטן מהתביעות מסתיים בפשרה עם חברת הביטוח. 

להרחבה בנושא פיצויים בשל תאונות, ניתן לקרוא המאמרים שלהלן: