פיצוי בשל תאונות ברשות הרבים והיחיד

תאונות ברשות הרבים וברשות היחיד הם כל אותם מקרים שהמכנה המשותף להם הוא אירוע תאונתי שגרם לאדם לנזק גוף עקב מעשה או מחדל של אחר, לדוגמה: תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונות תלמידים, נפילה ברחוב בשל מכשול, פציעה במסגרת מקום ציבורי, טביעה בים או בבריכה וכו'.

מי האחראי לפיצוי במקרה של תאונה שגרמה לנזק גוף 

חיי היום יום מלאים במכשולים ובסכנות ותאונות, למרבה הצער, תמיד מתרחשות. אולם, לא לכל תאונה שמתרחשת ישנו גורם אחראי שניתן לדרוש ממנו פיצוי במסגרת תביעת נזיקין – כדבריו הידועים של המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, מישאל חשין, "לכל נזק יש שם ברפואה, אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט".

עם כל זאת, חוקים ותקנות רבים עשויים לקבוע אחריות בנזיקין כלפי הניזוק במקרה הספציפי. אנו מתמחים, במקרים של תאונות ברשות הרבים והיחיד, באיתור הכשל ההתנהגותי (רשלנות או הפרת חובה חקוקה) וקשירת הגורמים האחראיים עפ"י דין לאירוע גורם הנזק. בחינה זו הינה רחבה ביותר ומתפרשת מרמת המבצע ועד רמת המפקח, ולכן, לא מן הנמנע שבמקרים אלו ייתבעו מספר גורמים יחדיו.

תאונות ברשות הרבים והיחיד יכולות להתרחש בשטחה של רשות ציבורית (כגון: מדרכה או גן משחקים), במבנה ציבורי או במבנה פרטי הפתוח לציבור (כגון: קניון), בשטח רחצה ציבורי (ים) או פרטי (בריכה), בחצרות פרטיות, במקום עבודה ועוד.

ביסוס האחריות המשפטית לפיצוי במקרים של נזק גוף בשל תאונה

לצורך ביסוס אחריות בנזיקין במקרים של תאונות ברשות הרבים והיחיד, מסתייעים אנו לעיתים תכופות באנשי מקצוע, כגון: מהנדסי בטיחות, מודדים, אנשי מכון התקנים ועוד. כמו כן, על מנת לאמוד נזקיו של הניזוק, מסתייעים אנו בחוות דעת של מומחים רפואיים, בהתאם לסוגי הפגיעות.

תביעה בשל תאונה שגרמה לנזק גוף

חשוב לדעת שתביעה בגין תאונה ברשות הרבים או היחיד מתיישנת בד"כ בתוך 7 שנים מיום המקרה. ככל שמדובר בנפגע שהיה מתחת לגיל 18 בעת קרות המקרה, התביעה מתיישנת בתוך 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 (כלומר, בהגיעו לגיל 25).

סכומי הפיצוי הנפסקים בתביעות אלו הינם בסדרי גודל של מאות אלפי ומיליוני שקלים, תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. חלק לא קטן מהתביעות מסתיים בפשרה עם חברת הביטוח. שכר טרחת עורך הדין נקבע בדרך כלל כאחוזים מהפיצוי שיקבל הנפגע, אך ורק אם יתקבל בסופו של דבר פיצוי.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים
לפניה מהירה whatsapp whatsapp