1. עמוד הבית
  2. »
  3. תאונות שונות
  4. »
  5. שאלות ותשובות – הזכות לפיצוי בשל תאונה

שאלות ותשובות – הזכות לפיצוי בשל תאונה

Last updated on March 12th, 2019 at 10:31 am

תביעות בשל תאונות שונות

השאלה היא מה גודלו של המפגע שבגינו נפלת והאם מדובר במכשול משמעותי שעל עירייה סבירה היה להסיר מבעוד מועד. עם זאת, אין ספק שמיקומו של המפגע, אי תנועה שמן הסתם עשרות אנשים עוברים בו מדי יום בחצותם את הכביש, מגביר את חובת הזהירות של העירייה. אם גם יוכח שהמכשול היה משמעותי, ניתן יהיה לתבוע את העירייה.

אם התאונה נובעת מרשלנות של האולם, כלומר היא הייתה ניתנת למניעה וצפויה מראש (לדוגמה: שלולית מים שלא נוקתה), ניתן לתבוע בעילת רשלנות את בעלי האולם ו/או את מחזיקיו.

במידה שמדובר בפגיעה שניתן היה למנוע אותה באמצעות נקיטת אמצעי זהירות סבירים, אז ניתן לתבוע בגין רשלנות של בעלי המרכול ו/או מנהליו. ברוב המקרים מדובר בפגיעות גוף של לקוחות המרכול שנגרמו כתוצאה מנפילה/החלקה על רצפת המרכול- במקרים אלו, במידה שלא ננקטו אמצעי זהירות למניעת ההחלקה, כגון אמצעי אזהרה מפני סכנת החלקה, אז עשויה להיות לנפגע עילת תביעה כאמור לעיל.

ניתן להגיש תביעה נגד המשטרה בשל רשלנות בפעולותיה, כפי שניתן להגיש תביעה שכזו נגד כל גורם שלטוני אחר במדינת ישראל. סבירות פעולותיה של המשטרה תיבחן על ידי בית המשפט במשקפי עוולת הרשלנות, כפי שעושה זאת בית המשפט בכל מקרה אחר של מזיק וניזוק. במידה שאכן ייקבע כי המשטרה התרשלה בהתנהלותה, וכתוצאה מרשלנות זו נגרם נזק לתובע, ייפסקו פיצויים לתובע על ידי בית המשפט המוסמך.

תאונה בגן ציבורי יכולה להקים עילת תביעה נגד בעלי הגן, שהם בדרך כלל הרשות המקומית, אם אכן יוכח שהתאונה בגן הציבורי נבעה כתוצאה מרשלנות או מהפרת חובה חוקית של הרשות. 

חובותיהם של מצילים בים ובבריכה מוסדרות בחוק ובתקנות שונות. במידה שניתן יהיה להוכיח הפרה של חובות אלו על ידי המציל ו/או רשלנות של מציל, דהיינו התנהגות בלתי סבירה, שגרמה לטביעה, ניתן יהיה להגיש תביעה נגד המציל.

טביעה בים בשעות הרחצה עשויה לזכות בפיצוי, במידה שתוכח בהקשר זה רשלנות או הפרת חובה חקוקה של הרשות המקומית האמונה על החוף ו/או של משרד הפנים, שמתפקידו לפקח על פעילות הרשות המקומית בחוף.
 

אם ילד שבר את רגלו בחופשה בחו"ל, ייתכן שיהיה זכאי לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה לביטוח תאונות תלמידים הרלבנטית, המזכה בדרך כלל בפיצוי בגין תאונות שהתרחשו בחו"ל. כדאי להתייעץ בעניין עם עו"ד המתמחה בתאונות תלמידים.

הפיצוי על שבר בירך כתוצאה מהחלקה על מדרכה נגזר מנסיבותיו האישיות של הניזוק, כגון גילו, רמת הכנסתו ועוד. מובן שיש לבדוק גם האם ההחלקה נבעה כתוצאה מרשלנות או מהפרת חובה של גורם כלשהו, נגדו תוגש התביעה.

ניתן לקבל פיצוי על נזק גוף שנגרם עקב נפילה לבור הנמצאה בשטחה של הרשות המקומית, ואולם יש לבחון כל מקרה לגופו- יש לבחון האם העירייה התרשלה, האם הבור היה משמעותי, האם קיומו של הבור היה ידוע לערייה ממקרים קודמים וכו'. 
במידה שסבלת נזק גוף משמעותי עקב נפילה לבור הנמצא בשטחה של רשות מקומית, מומלץ לצלם הבור בהזדמנות הראשונה ולפנות ולהתייעץ בנדון עם עו"ד הבקי בתביעות רשלנות ברשות הרבים.

במקרה של תאונה בפארק מים, יש לבחון האם התאונה נבעה כתוצאה מרשלנות או מהפרת חובה חקוקה של בעלי הפארק או המגלשה. במידה שכן, ניתן להגיש תביעה לפיצוי בגין התאונה.

כל מקרה נידון לגופו. עקרונית, ניתן לבחון אפשרות של הגשת תביעת נזיקין כנגד המוסד החינוכי ו/או הגשת תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים כנגד חברת הביטוח. יש לפנות לייעוץ משפטי.

ראשית, יש לבדוק את טיבו של המכשול, והאם אכן מדובר היה במפגע הניתן למניעה על ידי הרשות המקומית. שנית, יש לפנות לייעוץ רפואי על מנת לבחון מה גודל הנזק שנגרם לשיניים.

יש לבחון מי היה אחראי על ביצוע העבודות (הרשות המקומית, המדינה, מע"צ וכד'), ובאלו אמצעי זהירות נקט, על מנת להבטיח את שלום המתהלכים בדרך בזמן ביצוע העבודות (כגון: גידור, סימון, שילוט אזהרה, יצירת דרך חלופית וכד').

יש לבחון את נסיבות המקרה ולפנות לייעוץ משפטי. במקרה שניתן יהיה להוכיח התרשלות או הפרת חובה חקוקה של הרשות המקומית שבתחומה אירעה הנפילה או התאונה, אזי ניתן יהיה להגיש תביעה נגד העירייה.

שתפ/י באמצעות: