הקמתו והפעלתו של גן משחקים על ידי הרשות המקומית, טומנות בחובן חובת זהירות כלפי המשתמשים הפוטנציאליים, לרוב ילדי העיר. לא אחת קורה שילד נפצע במהלך משחק בגינה ציבורית או גן שעשועים, עקב שימוש במתקן כזה או אחר, כגון מגלשה, נדנדה, קרוסלה וכיו"ב.

אכן, לא כל פציעה בעת משחק בגן משחקים, מקימה עילת תביעה נגד הרשות המקומית, ואולם, לעתים הפציעה נגרמת עקב מחדלים של הרשות המקומית, למשל כאשר מדובר בתאונה שנגרמה עקב מתקן לא תקין.

השאלה האם מדובר במתקן תקין או לא, הינה שאלה מקצועית אשר תיבחן במקרים המתאימים על ידי מהנדס בטיחות ו/או איש תקינה.

לפעמים רשלנות הרשות המקומית הינה בעלת אופי אחר, למשל במקרים בהם לא היו אמצעי אזהרה מתאימים. אי מניעת התאונה עקב היעדר אמצעי אזהרה, יכול להתרחש במגוון מצבים, כגון: היעדר שילוט המתריע מפני סכנה כזו או אחרת, היעדר הוראות שימוש במתקן, היעדר גידור אזורים מסוכנים בגן המשחקים וכו'.

השאלה האם מדובר ברשלנות או הפרת חובה חקוקה של הרשות המקומית- בין אם במקרה של תאונה בגן ציבורי עקב מתקן לא תקין, בין אם במקרה של תאונה שנגרמה עקב היעדר אמצעי אזהרה, כמתואר לעיל- נבחנת על ידי בית המשפט כשאלה של סבירות, דהיינו בית המשפט יבדוק האם הרשות המקומית פעלה כרשות סבירה. לעניין זה חשוב לציין שכגודל הסיכון שיצרה הרשלנות, כך גדלה אחריותה של הרשות המקומית, ובתוך כך אמצעי הזהירות שהיה עליה לנקוט לצורך מניעת התאונה.

כפי שהוסבר קודם, במקרים המתאימים יסתייע בית המשפט בחוות דעת של מהנדס בטיחות או איש תקינה, על מנת ללמוד על רשלנותה של הרשות המקומית, במקרים של תאונה בגן משחקים ציבורי.

תביעות בגין תאונה של ילד בגן משחקים ציבורי, כרוכות בהוצאות מסוימות, כגון: הוצאות עבור חוות דעת של מומחה רפואי לעניין היקף הנזק שנגרם לילד, חוות דעת של מהנדס בטיחות וכו'. לפיכך, במידה שתאונה בגן משחקים ציבורי לא גרמה לילד נזק משמעותי, שיקולי "עלות-תועלת" עשויים להוביל למסקנה שלא כדאי לתבוע את הרשות המקומית על התאונה בגינה הציבורית או בגן השעשועים.

בכל אופן, במידה שעקב תאונה בגן משחקים ציבורי, נגרמה פציעה שהותירה נזק (כגון- שברים וכו'), מומלץ לפנות ולהתייעץ בנדון עם עו"ד הבקי בתחום. כמו כן, מומלץ לצלם המפגע בהזדמנות הראשונה.

הפיצוי הכספי שיקבל הילד עקב הפציעה בגן הציבורי, הינו תלוי בהיקף הנזק שנגרם לו. במרבית המקרים קיים הסדר ביטוחי- במסגרת ביטוח תאונות תלמידים- המאפשר לקבל פיצוי נוסף.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp