רבים אינם מודעים לכך שילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות תלמידים- המדובר בפוליסה התקיפה 24 שעות ביממה, בכל מקום בעולם, בגין כל תאונה (למעט חריגים, כגון: פיגוע טרור, תאונת דרכים וכד'). המשמעות היא שאין זה משנה אם הילד נפגע בטיול משפחתי בחו"ל או בארץ, בטיול במסגרת תנועת הנוער או בטיול במסגרת בית הספר- בכל אחד ממצבים אלו, ניתן לתבוע תביעת ביטוח לפי הפוליסה.
 
פוליסת ביטוח תאונות תלמידים מאפשרת לקבל פיצוי כספי המוגדר בפוליסה בגין נכות חלקית או מלאה, זמנית או צמיתה, וכן בגין הוצאות מסוימות, אביזרים, ימי מחלה/אשפוז וכד'. אין צורך במקרה זה "לחפש" גורם אשם בתאונה- וגם אם התאונה נגרמה ללא גורם אשם, או אפילו "באשמתו" של הילד או של הוריו, עדיין ניתן יהיה לתבוע לפי הפוליסה. ואולם, סכומי הפיצוי על פי הפוליסה הינם נמוכים יחסית לתביעת נזיקין רגילה.
 
תביעת נזיקין "רגילה" ניתן להגיש ככל שמוכיחים רשלנות, היינו סטייה מסטנדרט התנהגות סביר ו/או הפרת חובה חקוקה של גורם כלשהו, כגון: בית הספר/משרד החינוך, במקרה של טיול שבוצע במסגרת בית הספר, מארגני הטיול, מדריכי טיולים וכד', שהיו אמונים על בטיחותו ועל שלומו של הקטין בזמן הטיול. דוגמאות למקרים שכאלה: יציאה לטיול ללא כמות מים מספקת שגרמה להתייבשות, בחירת מסלול הליכה לא מסומן, רשלנות בשמירה ובהשגחה על הקטינים בזמן הטיול ועוד.
 
במקרה של תביעת נזיקין, סכומי הפיצוי אינם כבולים למסגרת ביטוחית, וניתן לקבל פיצוי גבוה יחסית לפי דיני הנזיקין הרגילים (לעניין זה ר' תת הפרק בנושא "פיצויים בגין תאונות תלמידים").

 
אנו מתמחים, במקרים של תאונות תלמידים, באיתור הכשל ההתנהגותי (רשלנות או הפרת חובה חקוקה) וקשירת הגורמים האחראיים עפ"י דין לאירוע גורם הנזק. בחינה זו הינה רחבה ביותר ומתפרשת מרמת המבצע ועד רמת המפקח, ולכן לא מן הנמנע שבמקרים אלו ייתבעו מספר גורמים יחדיו.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp