רבים אינם מודעים לכך שגם אם נגרם נזק גוף לתלמיד בזמן חופשה בארץ או אפילו בחו"ל, ואין זה משנה באיזו שעה משעות היום והיכן- פוליסת ביטוח תאונות התלמידים מכסה את נזקיו של התלמיד גם במקרה זה.
 
יתרונה הגדול של פוליסת ביטוח תאונות התלמידים הוא שאין צורך להוכיח אשם של מאן דהוא, על מנת לקבל את הפיצוי הנקוב בפוליסה.
 
הכיסוי הביטוחי מאפשר לקבל פיצוי כספי בגין נכות חלקית או מלאה, זמנית או צמיתה, וכן בגין הוצאות מסוימות, אביזרים, ימי מחלה/אשפוז וכד'.
 
כאמור, מדובר בכיסוי רחב מאוד, התקף במשך 24 שעות ביממה, בכל מקום בעולם (למעט חריגים, כגון: תאונת דרכים, פיגוע טרור ועוד).
 
חשוב לזכור כי הפיצוי מכח פוליסת הביטוח (ביטוח תאונות תלמידים) איננו גורע מזכותו של הנפגע להגיש בנוסף תביעת נזיקין נגד האחראים לנזקיו, ככל שנסיבות המקרה מאפשרות לעשות כן.
 
לדוגמה: במידה שילד, שהינו תלמיד בי"ס, החליק בעת חופשה במלון במקלחת שלא היו בה אמצעי בטיחות מתאימים, ניתן לתבוע בתביעת נזיקין רגילה את המלון ובנוסף לתבוע תביעת ביטוח לפי הפוליסה. אמנם, במקרה של תביעת רשלנות רגילה, על התובע להוכיח אשם של גורם מעוול, אך סכומי הפיצוי אינם כבולים למסגרת ביטוחית, וניתן לקבל פיצוי גבוה יחסית לפי דיני הנזיקין הרגילים (לעניין זה ר' תת הפרק בנושא "פיצויים בגין תאונות תלמידים").
 
תביעת נזיקין "רגילה" בגין תאונת תלמידים מתיישנת בד"כ בתוך 7 שנים מיום הגיעו של הקטין לגיל 18, כלומר בגיל 25 שנים.
 
ואולם, ככל שמדובר בתביעה עפ"י פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, מתיישנת התביעה בד"כ בגיל 21 (בתוך 3 שנים מגיל 18).
 
עם הגשת תביעת נזיקין בגין תאונת תלמידים, על התובע (במקרה זה, הוריו ו/או אפוטרופוסיו של הקטין, המגישים את התביעה בשמו) לשלם אגרת פתיחת הליך של כ-650 ₪ בבימ"ש שלום או של כ-1,100 ₪ בבימ"ש מחוזי.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp