רבים אינם מודעים לכך שבמרבית המקרים, ישנו כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח תאונות תלמידים גם לתלמידי גן וילדים בפעוטונים ובמעונות יום, הנפצעים במהלך שהותם בגן, במעון ו/או בפעוטון (ככל שהמדובר במוסד הנתון לפיקוח המדינה ו/או המופעל על ידי ארגון מרכזי או רשות מקומית, ואשר מבוטח בפוליסה זו).
 
תאונה בגן פירושה כל אירוע תאונתי שגרם לנזק גוף לקטין בין כותלי הגן. מטבע הדברים, ילדים קטנים אינם מודעים לעולם הסיכונים שמסביבם, מרבים "להשתובב", ועשויים להיפגע במהלך שהותם בגן. תאונה בגן יכולה להיגרם כתוצאה ממשחק פרוע בין ילדים, ממפגע כלשהו בשטח הגן (גדר לא יציבה, מתקן שעשועים רופף וכו') ועוד.
 
בכל המקרים הללו ישנם שני מישורים בהם ניתן לתבוע:
 
המישור האחד הוא פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, אשר מאפשרת- גם ללא חיפוש גורם שהיה אשם בתאונה- לקבל פיצוי כספי המוגדר בפוליסה בגין מוות, בגין נכות חלקית או מלאה, זמנית או צמיתה, וכן בגין הוצאות מסוימות, אביזרים, ימי מחלה/אשפוז וכד'. אמנם, במקרה זה מלאכתו של התובע קלה יותר, שכן אין צורך להוכיח מי היה רשלן ומה הייתה רשלנותו, אולם, מצד שני, סכומי הפיצוי על פי הפוליסה נמוכים יחסית.
 
המישור השני הוא תביעת רשלנות "רגילה" כלפי הגורם המעוול- משרד החינוך, הרשות המקומית בבעלותה הגן, רשת המוסדות אליה הגן משתייך וכד' (הגן עצמו, בדרך כלל, איננו אישיות משפטית הכשירה להיתבע). במקרים אלה, יש להוכיח כי אותו גורם מעוול הפר את חובת הזהירות שלו כלפי הילד, וכי התרשלות זו גרמה לנזק. דוגמאות להתרשלות: אי השגחה של הגננת/הסייעת על הילדים, אי הסרת מפגע בשטח הגן וכד'. אמנם, במקרה זה על התובע להוכיח אחריות של גורם מעוול, אך סכומי הפיצוי אינם כבולים למסגרת ביטוחית, וניתן לקבל פיצוי גבוה יחסית לפי דיני הנזיקין הרגילים (לעניין זה ר' תת הפרק בנושא "פיצויים בגין תאונות תלמידים").
 
אנו מתמחים, במקרים של תאונות תלמידים בגן, באיתור הכשל ההתנהגותי (רשלנות או הפרת חובה חקוקה) וקשירת הגורמים האחראיים עפ"י דין לאירוע גורם הנזק. בחינה זו הינה רחבה ביותר ומתפרשת מרמת המבצע ועד רמת המפקח, ולכן לא מן הנמנע שבמקרים אלו ייתבעו מספר גורמים יחדיו.
 
הפיצוי מכח פוליסת הביטוח (ביטוח תאונות תלמידים) איננו גורע מזכותו של הנפגע להגיש בנוסף תביעת נזיקין נגד האחראים לנזקיו, ככל שנסיבות המקרה מאפשרות לעשות כן.
 
לצורך ביסוס אחריות בנזיקין במקרים של תאונות תלמידים (בתביעת נזיקין), מסתייעים אנו לעיתים תכופות באנשי מקצוע, כגון: מהנדסי בטיחות, מודדים, אנשי מכון התקנים ועוד. כמו כן, על מנת לאמוד נזקיו של הניזוק, מסתייעים אנו בחוות דעת של מומחים רפואיים, בהתאם לסוגי הפגיעות.
 
תביעת נזיקין בגין תאונת תלמידים בגן מתיישנת בד"כ בתוך 7 שנים מיום הגיעו של הקטין לגיל 18, כלומר בגיל 25 שנים.
 
ואולם, ככל שמדובר בתביעה עפ"י פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, מתיישנת התביעה בד"כ בגיל 21 (בתוך 3 שנים מגיל 18).
 

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp