פיצוי על תאונה בבית הספר לפי הפוליסה לביטוח תאונות תלמידים נחלק לשני מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון הוא מרכיב "הנכות הזמנית", והוא נגזר ממספר ימי המחלה שבהם נעדר הילד בפועל מבית הספר עקב התאונה. כיום, הפיצוי נע סביב ה-90 ש"ח עבור כל יום היעדרות, ובתנאי שהיו 20 ימי היעדרות לפחות. פיצוי זה ניתן לקבל מחברת הביטוח בצורה מהירה יחסית, בהתאם לאישורי המחלה הקיימים ולאישור בית הספר על היעדרות בפועל.

הפיצוי היותר משמעותי הוא עבור נכות צמיתה, חס וחלילה. פיצוי זה ניתן לקבוע רק לאחר שנה מיום התאונה, כאשר הילד עומד לבדיקה על ידי רופאים מטעם חברת הביטוח. רופאים אלה קובעים האם נותרה לילד נכות צמיתה עקב התאונה, ואם כן, מה גובה אחוזי הנכות. לשם הדוגמה, אם ייקבע כי לילד נותרו 10% נכות לצמיתות, סכום הפיצוי ינוע סביב ה-30-40 אלף ש"ח. בהתאמה- ככל שאחוזי הנכות יהיו גדולים יותר, כך לפי אותו יחס, הפיצוי יהיה גדול יותר.

לדוגמה: אם הילד שבר את רגלו וכתוצאה מכך נעדר מבית הספר למשך 26 יום, הפיצוי עבור הנכות הזמנית יעמוד על כ- 1,800 ש"ח (ואם נעדר פחות מ-21 יום- לא יקבל כל פיצוי). כעבור שנה מיום התאונה, ייתכן שלילד לא תישאר כל מגבלה בעקבות השבר ואזי לא יתקבל כל פיצוי, אך ייתכן גם שיישאר עם הגבלת תנועה במידה כזאת או אחרת ברגלו, שמשמעותה נכות לצמיתות. אם שיעור ההגבלה ייקבע ל-20%, לדוגמה, הפיצוי יעמוד על כ-80,000 ש"ח.

קיים גם מנגנון של החזר על הוצאות עבור אביזרים רפואיים שנרכשו לצורך הילד, במידה שנרכשו.

מובן מאליו, כי לא תמיד רופאי חברת הביטוח ימהרו להעניק לילד את אחוזי הנכות המגיעים לו, לכן קיימת חשיבות עליונה לליווי משפטי של עורכי דין הבקיאים בתחום לצורך הגשת התביעה ולטיפול בה.

חשוב לציין, כי כל האמור לעיל נכון לא רק למקרה שבו התרחשה התאונה בין כותלי בית הספר או בזמן הלימודים, שכן פוליסת הביטוח בתאונות תלמידים מכסה את הילד בכל שעות היממה, גם אם התאונה התרחשה מחוץ לכותלי בית הספר ואף בחו"ל (למעט תאונת דרכים וחריגים נוספים), ומבלי לתת משקל לשאלה כיצד התרחשה התאונה או מי היה אשם בה.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp