בקביעת הפיצוי על טביעה בים או בבריכה, במידה שאכן הוכחה התרשלות או הפרת חובה של הנתבעים, נלקחות בחשבון נסיבותיו האינדיבידואליות של כל ניזוק וניזוק. ברוב המקרים, ולמעט לעניין חישוב גובה הפיצוי לנפגע בגין כאב וסבל, אין מתחשבים בקביעת הפיצוי בגודל הרשלנות, בהיקף המחדלים שהובילו לנזק וכו', אלא בגודלו של הנזק עצמו שנגרם לטובע התובע.

מרכיב ראשון אותו יש לבחון הוא האם התובע מסוגל לשוב לעבודתו לאחר המקרה? האם הוא חלילה הפך לנכה קשה שאיננו יכול יותר לעבוד? האם הוא יכול לעבוד, אך בהיקף קטן יותר מאשר לפני אירוע הטביעה, ולכן כעת ירד גודל הכנסתו החודשית? במידה שאכן מוכחים הפסדי השתכרות, ניתן לקבל פיצוי בגין הפסדים אלה, בחישוב עד תום תוחלת חיי העבודה של התובע.

מרכיב שני שיש לבחון הוא היקף ההוצאות הרפואיות והיקף העזרה והסיוע להם זקוק הניזוק. במקרים של נכויות קשות, ישנו צורך בהוצאות גבוהות ביותר על טיפולים ואביזרים רפואיים ושיקומיים וכן בסיוע צמוד של עובד סיעוד, ישראלי או זר, לעתים 24 שעות ביממה. הוצאות אלו יכולות להגיע למיליוני שקלים בחישוב כולל עד תום תוחלת חייו של הניזוק.

מרכיב עיקרי נוסף הוא מרכיב הכאב והסבל, כלומר הצער ועוגמת הנפש שנגרמו לניזוק כתוצאה ממקרה הטביעה וכתוצאה מנכותו, בגינם בלבד מגיע פיצוי היכול להסתכם במיליון שקלים ומעלה. פיצוי נוסף ניתן בגין קיצור תוחלת חייו של הנפגע כתוצאה ממעשה הנתבע, באם קיים קיצור כזה. ישנם מקרים בהם נפסק פיצוי גלובאלי, הן בגין הכאב והסבל והן בגין הקיצור בתוחלת החיים.

במידה שהתובע הנכה הפך להיות גם מוגבל בניידות, מתבצע חישוב גם של הוצאות הניידות (נסיעות) להן יזדקק התובע עד תום תוחלת חייו.

אלה הם ראשי הנזק הגדולים והעיקריים, אולם קיימים גם ראשי נזק נוספים, שבחישוב כולל יכולים להגיע לסכומים של מיליוני שקלים, בנכויות קשות, חס וחלילה.

במקרים של פיצוי על טביעה בים או בבריכה, אם כן, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין הבקי בתחום ומכיר את כל ראשי הנזק השונים ואת גובה הפיצוי שניתן לדרוש בגין כל ראש נזק. במיוחד אם מדובר בתובע קטין או צעיר, תביעה זו אמורה להבטיח את עתידו, לנסות למזער ככל הניתן את הנזק שנגרם לו ולהקל עליו לשארית חייו. מובן שאף סכום- וכך גם התבטאו בתי המשפט לא אחת- איננו שווה את הבריאות או את החיים שנגזלו מניזוק שטבע בים או בבריכה, אך עם זאת חשוב לעמוד על מלוא הזכויות לפיצוי מקסימלי ככל האפשר, על מנת שההתמודדות עם הקשיים והנכות שנגרמה כתוצאה מתאונת הטביעה תהיה קלה יותר, ככל האפשר.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp