הזכות לפיצוי מכוח פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

משרד החינוך מנפיק לתלמידיו פוליסה לביטוח תאונות אישיות. הכוונה לפוליסת ביטוח צד א' המעניקה פיצוי כספי במקרה של אירוע תאונתי שגרם נזק לתלמיד. הפוליסה משולמת למעשה על ידי ההורים, במסגרת תשלום אגרת הלימוד. למרבה הצער, חברות הביטוח ומשרד החינוך לא טורחים ליידע ההורים בדבר קיומה של הפוליסה, לא כל שכן על הזכות לקבל באמצעותה פיצוי כספי גם אם מדובר בתאונה שהתרחשה מחוץ לכתלי בית הספר, שלא בשעות הלימודים ואפילו בעת חופשה בארץ או בחו"ל. משכך, נודעת חשיבות רבה לערנות ההורים לזכות לתבוע פיצוי.

היקף הפיצוי המגיע לתלמיד לפי מרבית הפוליסות הקיימות

להלן פירוט כללי של היקף הפיצוי המגיע בשל תאונות תלמידים. חשוב לציין כי אמנם הפוליסות די אחידות, אולם מעת לעת חלים שינויים בתנאי הפוליסות. משכך, בעת אירוע תאונתי חשוב לבקש מבית הספר העתק של הפוליסה העדכנית לעת התאונה:
 • במקרה של מוות (חו"ח): במקרה של תלמיד שנפטר בשל אירוע תאונתי חס וחלילה, הפיצוי הניתן להוריו של הקטין עומד על כ-140,000 ש"ח. כאמור לעיל- הפוליסה מכסה גם אירוע תאונתי שהתרחש שלא בשעות הלימודים (אחה"צ ובסופי שבוע) ואפילו בחו"ל.
 • במקרה של נכות מלאה (100%), הפיצוי הינו כ-560,000 ש"ח.
 • במקרה של נכות שאיננה 100%, חישוב הפיצוי נעשה יחסית לאחוזי הנכות מתוך סכום של כ-370,000 ש"ח (כ-37,000 ש"ח לכל 10% נכות צמיתה)
 • כשמדובר בנכות גבוהה במיוחד (80% נכות ומעלה), ניתן לקבל פיצוי נוסף בשיעור של 50% מהפיצוי היחסי.
 • במקרים שלא נשארה נכות לצמיתות, ניתן לקבל פיצוי על ימי אשפוז ו/או ימי מחלה בהם שהה הילד בבית ולא הלך ללימודים- הפיצוי הינו כ-90 ש"ח לכל יום, וכ-135 ש"ח לכל יום אשפוז בבית חולים, תלוי בתנאים שונים של הפוליסה לביטוח תאונות תלמידים.
 • ניתן גם לקבל החזר מסוים על הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל.
 • בתנאים מסוימים, ניתן לקבל גם החזר על הוצאות חילוץ שהיו.

מתי צריך לממש הזכאות לפיצוי במקרה של תאונות תלמידים ? 

כעיקרון, עם קרות האירוע התאונתי מומלץ לדווח עליו לבית הספר ואם ניתן אז מומלץ גם לקבל דוח אירוע מהמקום בו התרחשה התאונה (בית הספר, מלון בו שהה התלמיד בחופשה, מתקנן שעשועים בתשלום וכיו"ב). ככל שמדובר בשבר או אירוע תאונתי העלול להותיר מגבלה כלשהי בעתיד, מומלץ להמתין לפחות 6 חודשים לפני הצגת דרישה לפצות על נכות.

הזכות לפיצוי מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות מתיישנת בתוך 3 שנים מיום האירוע התאונתי שגרם לפגיעה בילד, אולם מאחר שמדובר בקטינים, מניין 3 השנים מחל מהגיע הקטין לגיל 18. באם חושבים גם על האפשרות לתבוע תביעת נזיקין בנוסף (אם קיים גורם "אשם" בתאונה- ר' בהמשך), אזי תקופת ההתיישנות של תביעה שכזו הנה 7 שנים מקרות האירוע – וכשמדובר בקטין- הזכות תתיישן עפ"י רוב בתוך 7 שנים מהגיעו לגיל 18. 

מימוש הזכאות לפיצוי מכוח הפוליסה לתאונות תלמידים

משהתרחש אירוע תאונתי, מומלץ להורי התלמיד לדווח עליו לבית הספר ולבקש העתק של הפוליסה הרלוונטית למועד התאונה. הפוליסה מעניקה כאמור פיצוי בשלל נסיבות- יש לוודא כי לא מפספסים זכות בפוליסה- יש לקרוא הפוליסה לעומק ולדרוש כל שמגיע. חברת הביטוח לא תציע מיוזמתה פיצוי שלא נדרש, גם אם מדובר בזכות ברורה. כאמור לעיל, במקרים של נכויות לצמיתות (מגבלה שנותרה לילד בשל התאונה כגון יד עקומה או הגבלה מסוימת בתנועה), ניתן לקבל פיצוי משמעותי בשל המגבלה ("נכות"). לצורך זה ייבדק הילד ע"י רופא מטעם חברת הביטוח שהנפיקה הפוליסה, על מנת שיקבע את היקף המגבלה שנותרה (אם בכלל). בדרך כלל יש להמתין מספר חודשים עד ביצוע הבדיקה, על מנת לוודא שמדובר במצב קבוע. מטבע הדברים, ייתכן שרופא מטעם חברת הביטוח יקבע כי לא נותרה לילד כל מגבלה המזכה בפיצוי, גם אם לא כך הדבר; לכן חשוב לקבל בשלב זה ליווי של עורך דין. עורך הדין יוכל לשלוח הילד לרופא מטעמו על מנת שיערוך חוות דעת רפואית מצד הילד שתשמש ככלי עזר למו"מ עם נציג חברת הביטוח (או במידה שההליך יתקדם- בבית המשפט).

תביעת נזיקין בנוסף לתביעה לפי הפוליסה, אימתי ?

במקרה של תאונת תלמידים, בנוסף לתביעה לפי הפוליסה, ניתן, במקרים מסוימים, להגיש גם תביעת נזיקין רגילה לבית המשפט, ככל שהיה גורם אשם בתאונה. למשל במקרה של תאונה בגן משחקים, ניתן לתבוע את מפעילת הגן (בדרך כלל הרשות המקומית שבשטחה הגן)- ככל שהיה ליקוי במתקנים. במקרה שכזה מחושב הפיצוי לפי דיני הנזיקין הרגילים והוא איננו כבול לסכום קבוע ומוגדר מראש.
דרישת הפיצוי במסגרת תביעת נזיקין של הילד, כוללת, בין היתר, פיצוי עבור הרכיבים שלהלן:
 • פיצוי בשל פגיעה בכושר השתכרות
 • עלויות עבור סיעוד, ליווי, השגחה ועזרת הזולת
 • עלויות הוצאות רפואיות, אביזרים רפואיים וכו'.
 • במקרים של מי שהפך להיות מוגבל בניידות, מחשבים גם הוצאות נסיעה וניידות, לרבות רכישת רכב מתאים, החלפות רכב, תחזוקה ודלק וכו', וכן הוצאות לנהגים בשכר.
 • בנוסף מגיע פיצוי בשל נזק לא ממוני- עבור כאב וסבל, צער, עוגמת נפש ואובדן הנאות החיים לנפגע, וכן מחשבים פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים, במידה שנגרם.
את תביעת הנזיקין מגישים לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי. תביעה בבית משפט שלום מוגבלת לפיצוי עד לסך 2,500,000 ₪ ותביעה המוגשת לבית משפט מחוזי מעל 2,500,000 ₪, ללא רף עליון.

לסיכום, באם תלמיד בי"ס עובר אירוע תאונתי, מומלץ לבחון האפשרות לתבוע פיצוי כספי מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות הקיימת לכל תלמיד. יש להקפיד לדרוש מחברת הביטוח שהנפיקה הפוליסה את מלוא הפיצוי המגיע, גם עבור ימי מחלה, ימי אשפוז וכמובן מגבלה קבועה (אם נותרה). לצורך מימוש הזכאות לפיצוי, אפשר להסתייע גם בשירותי עורך דין נזיקין. שכר טרחת עורך הדין במקרים אלו נגזר בדרך כלל באחוזים מהפיצוי שיושג לתלמיד, אם יושג (על בסיס הצלחה בלבד).

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp