פיצויים בשל תאונות תלמידים

היקף פיצוי לפי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

 
במקרה של תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, מדובר בסכומי פיצוי מוגדרים וברורים בפוליסה. למעשה מדובר בפוליסת תאונות אישיות המונפקת לתלמידי ישראל ומשולמת על ידי ההורים במסגרת התשלום של אגרת הלימוד. למרבה הצער, חברו תהביטוח המבטחות לא טורחות ליידע ההורים בדבר קיומה של הפוליסה לא כל שכן הזכות לתבוע במקרה של תאונה שגרמה לתלמיד נזק ולכן נודעת חשיבות רבה לערנות ההורים לזכות לתבוע פיצוי. יש להדגיש כי הזכות לפיצוי במקרים אלו מתיישן בתוך 3 שנים מיום האירוע התאונתי שגרם לפגיעה בילד, אולם מאחר שמדובר בקטינים, מניין 3 השנים מחל מהגיע הקטין לגיל 18.  
 

היקף הפיצוי המגיע לתלמיד לפי מרבית הפוליסות הקיימות

להלן פירוט כללי של היקף הפיצוי המגיע בשלת אונות תלמידים:
  • במקרה של מוות: במקרה של תלמיד שנפטר בשל אירוע תאונתי חס וחלילה, הפיצוי הניתן להוריו של הקטין עומד על כ-140,000 ש"ח. חשוב להדגיש שהפוליסה מכסה גם אירוע תאונה שגרמו למוות שהתרחשו שלא בשעות הלימודים (אחה"צ ובסופי שבוע) ואפילו בחו"ל.
  • במקרה של נכות מלאה (100%), הפיצוי הינו כ-560,000 ש"ח.
  • במקרה של נכות שאיננה 100%, חישוב הפיצוי נעשה יחסית לאחוזי הנכות מתוך סכום של כ-370,000 ש"ח (כ-37,000 ש"ח לכל 10% נכות צמיתה)
  • כשמדובר בנכות גבוהה במיוחד (80% נכות ומעלה), ניתן לקבל פיצוי נוסף בשיעור של 50% מהפיצוי היחסי.
  • במקרים שלא נשארה נכות לצמיתות, ניתן לקבל פיצוי על ימי אשפוז ו/או ימי מחלה בהם שהה הילד בבית ולא הלך ללימודים- הפיצוי הינו כ-90 ש"ח לכל יום, וכ-135 ש"ח לכל יום אשפוז בבית חולים, תלוי בתנאים שונים של הפוליסה לביטוח תאונות תלמידים.
  • ניתן גם לקבל החזר מסוים על הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל.
  • בתנאים מסוימים, ניתן לקבל גם החזר על הוצאות חילוץ שהיו.

מימוש הזכאות לפיצוי מכוח הפוליסה לתאונות תלמידים

במקרים של נכויות לצמיתות, מחויב הילד הנפגע לעמוד לבדיקת רופא מטעם הביטוח, על מנת שיקבע לו את אחוזי הנכות. מטבע הדברים, ייתכן שרופא הביטוח יקבע לילד אחוזי נכות נמוכים מן המגיע, ולכן חשוב לקבל ליווי של עורך דין בהליך זה. עורך הדין יוכל לשלוח הילד לרופא מטעמו על מנת שיערוך חוות דעת מצד התובע שתשמש ככלי עזר למו"מ עם נציג חברת הביטוח (או במידה שההליך יתקדם- בבית המשפט).
 
לעתים קרובות, אנו מסתייעים בתביעות במסגרת ביטוח תאונות תלמידים, בחוות דעת של מומחה רפואי מטעמנו, על מנת לאמוד אל נכון את גובה אחוזי הנכות המגיע לילד. במידת הצורך, אנו מצרפים חוות דעת זו לתביעה.

תביעת נזיקין בנוסף לתביעה לפי הפוליסה- אימתי ?

במקרה של תאונת תלמידים, בנוסף לתביעה לפי הפוליסה, ניתן, במקרים מסוימים, להגיש גם תביעת נזיקין רגילה לבית המשפט, ככל שהיה גורם אשם בתאונה. במקרה זה מחושב הפיצוי לפי דיני הנזיקין הרגילים ואיננו כבול לסכום קבוע ומוגדר מראש.
 

במסגרת הפיצוי בתביעת הנזיקין מחשבים את הפסדי ההכנסה של הקטין ו/או הפגיעה בכושר השתכרותו לעתיד, לרבות הפגיעה בתנאים סוציאליים ופנסיה. כמו כן מחשבים, במידת הצורך, עלויות עבור סיעוד, ליווי, השגחה ועזרת הזולת, עלויות הוצאות רפואיות, הוצאות לטיפולים פארא רפואיים והוצאות לאביזרים רפואיים ולאביזריהם הנלווים. עוד מביאים בחישוב, במידת הצורך, את ההוצאות להתאמת דיור ו/או רכישת דיור מותאם למצבו של הקטין הניזוק, הפיכת סביבת המגורים למוגנת, וכן הוצאות מוגברות לחשמל ולמים.

במקרים של מי שהפך להיות מוגבל בניידות, מחשבים גם הוצאות נסיעה וניידות, לרבות רכישת רכב מתאים, החלפות רכב, תחזוקה ודלק וכו', וכן הוצאות לנהגים בשכר. מחושבות גם הוצאות אפוטרופסות לעתיד, במידה שהקטין במצב שבו גם בבגרותו יזדקק להשגחה.
 
בנוסף, בשנים האחרונות נהוג לפסוק פיצוי משמעותי עבור כאב וסבל, צער ועוגמת נפש, אובדן הנאות החיים לניזוק, וכן פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים, במידה שנגרם.
 
את תביעת הנזיקין מגישים לבית משפט שלום או לבית משפט מחוזי. תביעה בבית משפט שלום מוגבלת לפיצוי עד לסך 2,500,000 ₪ ותביעה המוגשת לבית משפט מחוזי מוערכת בשווי של 2,500,000 ₪ ומעלה, ללא רף עליון.
שתפ/י באמצעות: