כיצד מחשבים פיצויים בגין תאונה?

מתי ניתן לקבל פיצוי בגין תאונה ?

פיצוי בגין תאונה ישולם לאחר שהוכח בפני בית המשפט כי ישנה חובה לפצות את הנפגע בשל רשלנות, הפרת חובה חקוקה או עילה אחרת בדין. בכך שונים המקרים אליהם מתייחס מאמר זה – תביעות חבות צד ג' – ממקרי תאונה המפוצים מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אבדן כושר עבודה, פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, חוקים סוציאליים כמו חוק הביטוח הלאומי וחוק הנכים וכו'.

מטרת הפיצוי- השבת המצב לקדמותו

בחישוב הפיצויים בגין תאונה שולט עקרון מנחה במשפט הישראלי -עקרון השבת המצב לקדמותו. עפ"י עקרון זה, מטרת הפיצויים אינה להעשיר הניזוק, אלא, באמצעות הפיצוי, להשיב מצבו לקדמותו ותו לא. הגם שמדובר בעניין מלאכותי, כי את הנעשה אין להשיב, מדובר בקנה מידה אשר בכל זאת מאפשר להעריך הפיצויים לניזוק.

הניתן להעריך במדויק את היקף הפיצוי במקרה של תאונה? 

בתי המשפט ציינו לא אחת כי תורת הפיצויים בנזיקין היא "תורת אי הוודאות", שכן איש איננו יכול לדעת כיצד היו נראים חייו של הניזוק אלמלא התאונה, כמה היה משתכר, מה היה גודל המשפחה שהיה מקים וכו'. בתי המשפט מתגברים על אי וודאות זו באמצעות שימוש בכללים מוגדרים שנועדו להעריך מה צופן העתיד לניזוק.

מרכיבי הפיצויים במקרה של תאונה

במסגרת הפיצוי מחשבים את הפסדי ההכנסה של הניזוק ו/או הפגיעה בכושר השתכרותו לעתיד, לרבות הפגיעה בתנאים סוציאליים ופנסיה.

כמו כן מחשבים, במידת הצורך, עלויות עבור סיעוד, ליווי, השגחה ועזרת הזולת, עלויות הוצאות רפואיות, הוצאות לטיפולים פארא רפואיים והוצאות לאביזרים רפואיים ולאביזריהם הנלווים.

עוד מביאים בחישוב, במידת הצורך, את ההוצאות להתאמת דיור ו/או רכישת דיור מותאם למצבו של הניזוק, הפיכת סביבת המגורים למוגנת, וכן הוצאות מוגברות לחשמל ולמים.

במקרים של מי שהפך להיות מוגבל בניידות, מחשבים גם הוצאות נסיעה וניידות, לרבות רכישת רכב המתאים לניזוק, החלפות רכב, תחזוקה ודלק וכו', וכן הוצאות לנהגים בשכר.

מחושבות גם הוצאות אפוטרופסות, במידה שהניזוק זקוק לאפוטרופוס.

בנוסף, בשנים האחרונות נהוג לפסוק פיצוי משמעותי עבור כאב וסבל, צער ועוגמת נפש, אובדן הנאות החיים לניזוק, וכן פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים, במידה שנגרם.

גובה הפיצוי מוגבל לסמכות בית המשפט אליו הוגשה התביעה 

אין צורך ולא נהוג לציין בכתב תביעה בגין נזקי גוף מהו סכום הפיצוי הנדרש, וסכום זה מוכח מאוחר יותר באמצעות ראיות במהלך המשפט. יחד עם זאת, תביעה שמוגשת לבית משפט שלום מוגבלת לפיצוי עד לסך 2,500,000 ₪ ותביעה שמוגשת לבית משפט מחוזי מוערכת בשווי של 2,500,000 ₪ ומעלה, ללא רף עליון.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp