נפילות במדרכות ברשות הרבים, בשטחן של עיריות, הן דבר נפוץ. בית המשפט העליון אמר פעם, באחד מפסקי הדין, כי מדרכות ברשות הרבים אינן משטח גיאומטרי ואין לצפות מן העירייה לתחזק בכל מקום ומקום כל אבן במדרכה- המדרכה אף פעם לא תהיה "פלס", וודאי שאין לצפות מעירייה האחראית על שטח ענק לזהות מיד ולתקן כל בליטה, בור, שקע במדרכה וכד'. השאלה האם הייתה התרשלות של העיריה היכולה לזכות בפיצוי את הנפגע תוכרע- כמו ברוב המקרים בהם עוסקים דיני הנזיקין- לפי אמות מידה של סבירות.

במלים אחרות, התשובה לשאלה האם העירייה הייתה "לא בסדר" והאם חובה על העירייה לפצות, תיגזר מכמה גורמים, ובהם: מה היה גודלו של הבור או המפגע? האם בור גדול או בור קטן? מה היה מיקומו? האם במרכז המדרכה או בפינה נסתרת? עד כמה המדרכה הייתה שקועה מתחת לפני השטח (בתי המשפט התבטאו לא פעם שהבדל של 1-1.5 ס"מ אינו הבדל משמעותי שיכול להקים אחריות לעירייה)? האם העירייה קיבלה התראות מבעוד מועד על המפגע, שאיפשר לה לתקנו בטרם התרחשה התאונה? עד כמה האדם שנפל "תרם" בעצמו להתרחשות האירוע בהתנהגותו (לדוגמה: יהיה הבדל בין אדם שהלך לאיטו על מדרכה, נתקע במרצפת בולטת ונפל, לבין אדם שביום גשום רץ במהירות על המדרכה החלקה)? מה היו תנאי התאורה בשטח בזמן התאונה? האם העירייה הציבה סימון או אזהרה ליד המפגע?

העיריות מנסות לרוב "לזרוק" את האחריות על האדם שנפל, בטענה שהיה עליו להבחין במפגע ולהיזהר שלא ליפול, אולם בתי המשפט קבעו בהקשר זה כי "אין מצפים מהולכי הרחוב להתהלך עם ראשם באדמה".

לסיכום: לפי הדין הנוהג, לכל עירייה ישנה חובה עקרונית לדאוג לתקינות המדרכות בתחומה ולהסרת מפגעים. עם זאת, לא מצופה מן העיריה להעמיד פקחים בכל רגע ורגע ובכל מקום ומקום בשטחה כדי לאתר ולהסיר מפגעים. אם מדובר במפגעים של מה בכך ו/או בהתנהגות רשלנית תורמת של הנפגע- בתי המשפט יקלו עם העירייה. לעומת זאת, אם מדובר במפגע משמעותי ו/או במפגע שהעירייה קיבלה דיווח עליו ושהיה זמן בידה כדי לתקנו- בתי המשפט ימצו את הדין עם העירייה ויחייבו אותה בפיצוי הנפגע שנפל במדרכה.

הצהרת מהימנות

מאמר זה נכתב על ידי עורכי דין חברי לשכת עורכי הדין בישראל, המתמחים בנושא המשפטי של המאמר. אנו משתדלים להיות אובייקטיבים, כנים ולא משוחדים בדעותינו, כמו גם להציג הדעות השונות הקיימות, אם קיימות. חלק מהמאמרים מכילים קישורים פנימיים למאמרים אחרים שנכתבו על ידי עורכי הדין וחלק מכילים קישורים למקורות חיצוניים. השתדלנו לבחור מקורות חיצוניים מהימנים ומקובלים בתחום. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות והסודיות בה אנו נוקטים בעת השימוש באתר.
לפניה מהירה whatsapp whatsapp